BƐBAATÍBƐ̀ 3:3

3Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛnùmmù kɔbɛ mbɛ kù do yóumɛ̀ bɛɛ̀ tu Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛmɔu nɛ̀ Sidoniibɛ nɛ̀ Efiibɛ bɛ̀ɛ̀ bo Dimɑɑ kó yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ́túótɛ́ Bɑɑdi-Ɛdimɔɔ tɑ̃rì kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Deboo-Amɑti.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More