LUC 21:8

8Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Nyɛ̃́nɛ̀ kòò mɔù bɑ́ɑ́ di soutɛ́ kɛ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u kɔrinímɛ̀ kɛ yóó nsoú nkɛ tú bɛ̀ tu Kirisi, dɛ̀ tùɔ̀kɛnímu kɛ dèè, di bɑ́ɑ́ bɛ̀ tũ̀nnɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More