MARC 14:70

70Kɛ̀ dɛ̀ nyóó yíɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Piɛri kɛ dɔ̀: A mɛ̀nkɛ bɛ̀ wɛ̃ńnɛ̀mu kɛ yɛ̃́ ɑ túmɛ̀ Kɑdidee kou kɛ nɑ́ɑ́ nKɑdidee kó tinɑ́ɑǹtì.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More