MATTHIEU 1:17

17Abɑrɑhɑmmu kó dimɔ̀nnì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Dɑfiti tidɑpùntɔ̃ntì bo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ tìnɑ̀ɑ̀ ndi. Dɑfiti kó dimɔ̀nnì kɛ́tuɔkɛnɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmúmɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀kɛ tidɑpùntɔ̃ntì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ tìnɑ̀ɑ̀. Bɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmúmɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni kɛ́tuɔkɛnɛ̀ bɛ̀ pɛitɛ́mɛ̀ Yesu kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀kɛ tidɑpùntɔ̃ntì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ tìnɑ̀ɑ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More