MATTHIEU 1:20

20Ò kpɑɑ́ kɛ mɛ ntoti o yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì mɑrìi ò bɛ́innɛ̀ tidɔùntì kɛ dɔ̀: Sosɛfu, Dɑfiti yɑɑ̀birɛ, bɑ́ nyĩɛ̃̀kù ɑ bo túótɛ́mɛ̀ ɑ pokù Mɑɑri, kɛ yɛ̃́ ò pùómmɛ̀ nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó muwɛ̃rímú mmu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More