NAHUMMU 1:14

14Díndi Ninifu kɔbɛ, ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ tì di kpɛ́í: Di kó kufuku miɛkɛ òmɔù í yó nkpɑɑ́ wèè bo sɔɔtɛ́ di kó diyètìrì. Sibɔɔtenkɑɑnìi idɛí kpɛsi nɛ̀ timɑ́tì kpɛsi, dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó nkpɑɑ́ di bɔɔtuo miɛkɛ. N keù di fɔ̃ti nku, di tɛ̃́nkɛ í tú bɛ̀mɑbɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More