MUKÉTÍMÙ 27:14

14Kɛ yɛ̃́ di do í yiemmɛ̀ kɛ tũ̀nnɛ n nùù Sinni kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ. Isidɑyɛɛribɛ do tùùtɛ dìì mɔ̀nnì kɛ́ nni nkpɑnnɛ̀, kɛ̀ di ndò nkɛ bɛ̀ duɔ́ mmɛniɛ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ n cɑ̃́ɑ̃́mmɛ̀ kɛ kpeńnì, di mɛ nyí mɛ̀ dɔ̀ɔ̀. Kù do buɔ̀ dikpɑ̀nnì kó mɛniɛ mmɛ bɛ̀ do bo dìì mɔ̀nnì Kɑdɛɛsi Sinni kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More