MUKÉTÍMÙ 27:21

21Wenwe o mɔ́mmuɔ ò níí yóó kɔtɛ ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ borɛ̀ ndɛ kòo m beé nnɛ̀ ikuɔ́ nɛntì bɛ̀ tu tì udimmu. Sosuwee o mɔ́mmuɔ nnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ bɛ̀ níí yó ntũ nweè kó dinùù. Kòò yĩ: Yɛ̀nnɛ̀! Bɛ̀ɛ yɛ̀. Kòò yĩ: Tɑnnɛ̀! Bɛ̀ɛ tɑ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More