YƐSÃÃ 100

1Disɑ̃nni kó fɛyɛ̀nfɛ̀. Kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ piɛtɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie. 2Mpĩ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú nɛ̀ diwɛ̀ì. Kɔtɛnɛ̀ní ku borɛ̀ kɛ́ndiènnɛ̀ diwɛ̀ì. 3Bɑntɛ́nɛ̀ kɛ dò nKuyie nkuù tu ti Yiɛ̀. Kuù ti dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ ti tú ku kɔbɛ, ku nìtìbɛ̀, ku pìètì kù cɛ̃mmú tì. 4Kɛ̀ di níí tɑti ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ di nkù sɑ̃ntí. Kɛ̀ di tɑ tɛ dɑ̀nkù di ndɛ́úkùnko ku yètìrì, kɛ́ nkù dɔúnnɛ̀ mutɔ̃mmú, kɛ dɛ́úkùnko ku yètìrì. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie nnìtimu kɛ̀ ku sɑ̀ɑ̀ mbo sɑ̃́ɑ̃̀. Kuù dɔ̀ɔ̀ri timɔ́mmɔnti nɛ̀ kù bɑɑ bomɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\