YƐSÃÃ 114

1Isidɑyɛɛribɛ yɛ̀ dìì mɔ̀nnì Esibiti, Sɑkɔbu yɑɑ̀bí yɛ̀ dìì mɔ̀nnì bɛkpɑ́kpɑ̀rìbɛ̀ tenkɛ̀. 2Kɛ̀ Sudɑɑ wuɔ nni ntú ku kɔbɛ mbɛ, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tu kù te bɛ̀. 3Kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rìi bɛ̀ yɑ̀ kɛ́cokɛ́. Kɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ kó mɛniɛ mbótí. 4Kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ḿpuù yɛpedɑkɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ puù yɛbɔdɑkɛ̀ kɔ̃mɛ. 5Dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ɑ cokùnɛ̀ bɑ? Fɔ̃́ nSuditɛ̃ɛ̃ dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ niɛ mbòtí? 6Díndi yɛtɑ̃rɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di puù yɛpedɑkɛ̀ kɔ̃mɛ? Sitɑ̃ɑ̃́ bɑ nte kɛ̀ di puù yɛbɔdɑkɛ̀ tɛ̃mɛ̀? 7Kɛtenkɛ̀ ɑ kɔ̃̀ntì nhɑu ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, kunku Sɑkɔbu do tũ nkù 8Kuù ɔ̃ɔ̃ ceetɛ dipèrì borɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ ndibinni, kutɑ̃ɑ̃́ duɔ́ dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ nkukó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\