YƐSÃÃ 117

1Díndi yɛbotɛ̀ nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, díndi ibotí imɔu ndɛ́úkùnkonɛ̀ ku yètìrì. 2Ku sɑ̀ɑ̀ mbomu sɑ̃́ɑ̃̀, kù tɔ timɔ́mmɔnti nti sɑ̃́ɑ̃̀. Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\