YƐSÃÃ 130

1Bɛ̀ ɔ̃ ndentì fɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀ kɛ kɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ m bi, kɛ̀ n dɑ yu fɔ̃́ n Yiɛ̀ nKuyie. 2N Yiɛ̀ nKuyie, keè n tɑmmɛ̀, bíinní ɑ toò kɛ́keè ibɑ́ɑmmìi n dɑ bɑ́ɑ́ nyì. 3Ti Yiɛ̀ nKuyie nkɑ̀ɑ tu ɑ bo wéntɛ́ ti yɛi, we mbo nkpɑɑ́ bo? 4A mɛ ntu mɛcĩ́ɛ̃́mmɛ̀ yiɛ̀ nwe, kɛ dò nti ndɑ dé. 5M buɔ́ n Yiɛ̀ nKuyie nku, n kémmú kù yó n nɑ́kɛ́ tì nti. 6N wɛ̃nnì yɑ̀ɑ́ nYiɛ̀ nKuyie kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu ohɛikɛ̀mbɑ̀rì ɔ̃ nyɑ́ɑ́mmɛ̀ dikṹnweńnì. Dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu ohɛibɑ̀rì yɑ̀ɑ́mmɛ̀ dɛ̀ bo wentɛ́mɛ̀. 7Isidɑyɛɛribɛ, mbúɔ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ yɛ̃́ mɛsɑ̀ɑ̀ mbomɛ̀ kuù borɛ̀, mɛdɛɛtímɛ̀ mɛbotí mɛbotí bo kuù borɛ̀. 8Kuù yóó dɛɛtɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛ yɛi mmɛmɔu miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\