YƐSÃÃ 131

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ ndentì fɛ̀ kɛ kɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. N Yiɛ̀ nKuyie, n yí mɔkɛ tɛfentɛ̀, n yí tú tɛpɔ̀tɛ̀ yiɛ̀, n yí bɛtì dɛdiɛrɛ̀, n yí wɑnti dɛ̀ɛ̀ m pɛ̃ɛ̃tɛ́. 2N dò mbɛ́u nwe, kɛ dò nsó, dɛbirɛ dɛ̀ɛ̀ yɑ̃ɑ̃́ nkɛ sɑnnɛ̀ dɛ̀ ɔ̃ ndòmmɛ̀ dɛ yɔ̃ kpèrɛ̀ ĩ́nkɛ̀, n yɛ̀mmɛ̀ dònnɛ̀ dɛbirɛ kɔ̃mɛ dòmmɛ̀ mmɛ. 3Isidɑyɛɛribɛ, nyĩkúnɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nyĩ́nkɛ̀, kɛ́túótɛ́ di mmɔ̀nnì nɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\