YƐSÃÃ 134

1Bɛ̀ do ɔ̃ ndentì fɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀ kɛ kɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Díndi Kuyie ntɔ̃mbɛ̀ dimɔu sɑ̃ntɛnɛ̀ ku, díndi bɛ̀ɛ̀ bo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ pĩ́ nku tɔ̃mmú kɛyènkɛ̀. 2Youtɛnɛ̀ di nɔu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́sɑ̃ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie. 3Ti Yiɛ̀ nKuyie nní mboní Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì kɛ́ di dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kunku kùù dɔ̀ɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\