YƐSÃÃ 150

1Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie! Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nku cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ miɛkɛ, Nsɑ̃ntínɛ̀ ku kɛĩ́nkɛ̀ ku kpetì borɛ̀. 2Nsɑ̃ntínɛ̀ ku ku tɔ̃ndiɛmù kpɛ́í, nsɑ̃ntínɛ̀ ku kɛ yɛ̃́ ku kpetì dɛumɛ̀ kɛ í mɔkɛ kumɑ̀nku. 3Nsɑ̃ntínɛ̀ ku nɛ̀ yɛtɑ̃tɛhe, nsɑ̃ntínɛ̀ ku nɛ̀ tibómbonti nɛ̀ tikùtìdùùtì. 4Nsɑ̃ntínɛ̀ ku kɛ bie nyɛbɑ̀rɛ̀ kɛ ɑu, nsɑ̃ntínɛ̀ ku nɛ̀ tikùtìdùùtì nɛ̀ siheú. 5Nsɑ̃ntínɛ̀ ku nɛ̀ tikɑ̃penti tìì tɑmmɛ̀ kpeńnì, nsɑ̃ntínɛ̀ ku nɛ̀ tikɑ̃penti tìì tɑmmɛ̀ yìɛ̀ mɛdiɛ̀. 6Dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ weí dɛ̀ nsɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie. Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\