YƐSÃÃ 70

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ kɛ denniní Kuyie nkpɛ́í. 2Kuyie, nyɑ̀ n dɛɛtɛ́! Cɑ̃rikɛní kɛ́ n tee. 3Bɛ̀ɛ̀ n dɔ́nɛ̀ mukṹṹ ifɛii bɛ̀ pĩ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ sĩ́nnɛ́, bɛ̀ɛ̀ n dɔ́nɛ̀ mɛyɛi bɛ̀ɛ di ifɛi kɛ́wɛ̃tɛ bɛ fɔ̃nkó. 4Bɛ̀ɛ̀ n dɑú kɛ tú wũ̀ɔ̃̀ɔ̃̀, ifɛii bɛ̀ pĩ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bótí. 5Bɛ̀ɛ̀ dɑ wɑɑ̀ ndɛ̀ mbɛ̀ nɑɑti kɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nku, diwɛ̀ì mbo bɛ̀ɛ̀ dɔ́ fɔ̃́ nhOdɛɛtíwè, bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nsɑ̃́ɑ̃̀ kɛ tú ɑ yètìrì ndɛu. 6N tú osénnìwè nwe, ocĩ̀rì, Kuyie mmɔ́nnɛ́ní kɛ́ n tee. Fɔ̃́ɔ̃̀ tu n teentì n dɛɛtíwè. N Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ɑ́ ɔɔtɛ!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\