YƐSÃÃ 93

1Kuyie nkuù tu okpɑ̀ɑ̀tì, tikpɑ̀tì tiì tu ku kó diyɑɑ̀bòrì, kɛ̀ muwɛ̃rímú tú ku nɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀. Dɛɛ̀ te kɛ̀ kɛtenkɛ̀ fìíkú bɛ́ù bɑ́ kɛ í nɑmpú. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie, ɑ kpɑ̀tì í mɔkɛ tì ketɛ́ dɛ̀ tì mɛ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. A bo nɛ̀ dimɔ̀nnì ndi kɛ yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀. 3Ti Yiɛ̀ nKuyie nyikó mpíɛmmu kɛ uuti, kɛ̀ yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ iiti, kɛ̀ kutoweku dɑ́ɑ́tí. 4A mɛ ndɛumu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛniɛ nkó kunɔɔdoo, kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bomu nkɛĩ́nkɛ̀ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ kuɔ́ tú imɔ́mmɔnyi nyi, ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ sɑ̀mu kɛ yóó nsɑ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\