APOCALYPSE 13:5

5Kɛ̀ dinìtìrìi duɔ́ mmuwɛ̃rímú musĩ̀mmù kɛ̀ mù mbɑkɛ́ kutenkù kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, kɛ nɑ́ɑ́ ntɛpɔ̀tɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ sɑ̃́ɑ̃́ nKuyie.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More