SAKARII 5:3

3Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ kó dipɑ́tíri tɔ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ yóó tuɔkɛní dihɛì mɛ kó tinɑ́ɑǹtì nti. Kɛ̀ kupíkù mɑkù kpɛti tú bɛyóóbɛ̀ bɛmɔu, òmɔù í yó nkpɑɑ́ dihɛì, kɛ̀ kupíkù tɛkù kpɛti tú: Bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ mpɑrìkunɛ̀ Kuyie nyètìrì kɛ nɛ́ soú mbɛ̀ kóò mɔù í yóó nkpɑɑ́ dihɛì.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More