SAKARII 5:4

4Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n duɔ́nko dɛ kó mɛyɛi nkɛ̀ mɛ̀ bo do oyúókù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ mpɑrìkunɛ̀ n yètìrì kɛ nɛ́ soú. Mɛ̀ tɑti bɛɛ̀ cɛ̃́ĩ miɛkɛ kɛ bo cɔ́útɛ́ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ imɑrí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More