1 CORĨ́TIUCÜ̱̃Ã̱X 10

1Pa Chaueneẽgüx, chanaxwa̱xe i nüxna pecua̱xãchie ga ṯacü nüxü̃ na ngupetüxü̃ ga yema nuxcümaü̃güxü̃ ga tórü o̱xigü ga Moĩchéwe rüxĩxü̃. Rü pema nüxü̃ pecua̱x rü yexguma nawe naxĩxgu rü wüxi ga caixanexü̃ nape̱xegu nixũ rü nayadüxü. Rü guxü̃ma ga yema duü̃xü̃gü rü wüxigu Moĩchémaã natüü̃gu nixĩxü̃tanü. Rü yexgumarüü̃ ta Moĩchémaã nichoü̃ nawa ga yema Taxtü ga Dauchiüxü̃. 2Rü guxü̃ma ga yema duü̃xü̃gü rü yexguma wüxigu Moĩchémaã yema caixanexü̃pechitatüü̃gu yaxĩxü̃tanügu rü yema Taxtü ga Dauchiüxü̃wa yachoü̃gu, rü yemaãcü nügü nango̱xẽẽgü na Moĩchéweama naxĩxü̃. 3Rü yexgumarüü̃ ta ga guxü̃ma ga yema duü̃xü̃gü nanangõ̱xgü ga yema pãũ ga daxũwa rüy̱ixü̃. 4Rü guxü̃ma ga yema duü̃xü̃gü nayaxaxgü ga yema dexá ga Cristu nüxna ãxü̃. Yerü Cristu rü yema duü̃xü̃güxü̃ ínixümücü ga yema ínaxĩxü̃wa, rü nüxna nanaxã ga yema dexá ga yaxaxgüxü̃. 5Natürü narümumaẽ ga yema duü̃xü̃gü ga tama Tupanaãrü ngúchaü̃ ügüxü̃. Rü yemaca̱x ga yema duü̃xü̃gü rü yexma nayue rü yéma nawogü ga naxü̃negü ga yema dauxchitawa ga taxúema íxãpataxü̃wa. 6Rü guxü̃ma ga yema tórü o̱xigüxü̃ ngupetüxü̃, rü yemaãcü nüxü̃ nangupetü na tórü cua̱xruü̃ yiĩxü̃ca̱x, na tama naxrüü̃ ṯacü rü chixexü̃ca̱xama idaugüxü̃ca̱x. 7Rü ngẽmaca̱x tama name i nüxü̃ picua̱xüü̃gü i ṯacü rü tupananetachicüna̱xãgü, yexgumarüü̃ ga ñuxre ga nümagü naxügüxü̃rüü̃. Erü Tupanaãrü ore i ümatüxü̃wa rü tórü o̱xigüchigaxü̃ nixu rü ñanagürü: “Rü duü̃xü̃gü ínarütogü na nachibüexü̃ca̱x rü na naxaxegüxü̃ca̱x, rü ngẽmawena rü inachigü na íyayüxexü̃ca̱x”, ñanagürü i ngẽma ore. 8Rü tama name i yixema rü naĩ i ngemaã itape yexgumarüü̃ ga ñuxre ga nümagü naxügüxü̃rüü̃. Rü yemaca̱x wüxitama ga ngunexü̃gu rü nayue ga 23,000. 9Rü tama name i nüxü̃ taxü ya tórü Cori na ñuxãcü yaxna tamaã naxĩnüxü̃ yexgumarüü̃ ga ñuxre ga nümagü naxügüxü̃rüü̃. Rü yemaca̱x nixĩ ga yema duü̃xü̃güxü̃ nangõ̱xcuxü̃ ga ãxtapegü rü nayuexü̃. 10Rü tama name i chixexü̃ Tupanamaã pixugü yema ñuxre ga nuxcümaü̃güxü̃ ga tórü o̱xigürüü̃. Rü yemaca̱x ga Tupanaãrü orearü ngeruü̃ ga daxũcü̱̃ã̱x rü nanadai. 11Rü guxü̃ma ga yema tórü o̱xigüxü̃ ngupetüxü̃, rü ñu̱xma na yangaicaxü̃ na nagúxü̃ i naãne rü tórü cua̱xruü̃ nixĩ. Rü naxümatü na ngẽmawa nüxü̃ icuáxü̃ca̱x na ñuxãcü Tupana naxwa̱xexü̃ na imaxẽxü̃ i yixema i ñomaü̃cüü na imaxẽxü̃. 12Rü ngẽmaca̱x ya yíxema tügügu rüxĩnüxẽ na taporaxü̃ i Tupanape̱xewa, rü name nixĩ na meã tügüna tadauxü̃ na tama chixexü̃gu tanguxü̃ca̱x. 13Rü nataxuma i ṯacü rü ngúchaü̃ i chixexü̃ i taxucürüwama namaã peporaexü̃. Rü Tupana ya aixcüma yanguxẽẽcü i ngẽma tamaã inaxunetaxü̃, rü tá pexü̃ narüngü̃xẽẽ na tama pexü̃ naporamaẽxü̃ca̱x i ngẽma ngúchaü̃gü. Erü ngẽxguma pexca̱x ínanguxgu i ngẽma ngúchaü̃gü, rü Tupana tá pexü̃ naporaexẽẽ na naxchaxwa pixĩgachixü̃ca̱x na tama pexü̃ naporamaẽxü̃ca̱x. 14Rü ngẽmaca̱x, Pa Chaueneẽgü ya Pexü̃ Changechaü̃güxe, ¡rü nüxna pixĩgachi i guxü̃ma i tupananetachicüna̱xãgü na tama nüxü̃ picua̱xüü̃güxü̃ca̱x! 15Pemaã nüxü̃ chixu i ngẽma ore, erü chauxca̱x rü duü̃xü̃gü i nüxü̃ cuáxü̃ pixĩgü. Rü pema tátama nagu perüxĩnüẽ i ngẽma pemaã nüxü̃ chixuxü̃. 16Rü ngẽxguma õna i üünexü̃ca̱x ingutaque̱xegügu, rü yaxaxgügu ya yima binu ya üünecü rü moxẽ naxca̱x ixãgügu, rü ngẽmaãcü yigü tango̱xẽẽ na Cristu ya taxca̱x nagü ibacüwe rüxĩxü̃. Rü ngẽxguma nangõ̱xgügu i ngẽma pãũ i ibücuxü̃, rü ngẽmaãcü yigü tango̱xẽẽ na Cristu ya taxca̱x naxü̃ne ixãcüwe rüxĩxü̃. 17Rü woo na imuxü̃ i yixema, natürü wüxitama i pãũ tangõ̱xgü. Rü ngẽmaãcü nixĩ i wüxitama ixĩgüxü̃ erü wüxiwetama tarüxĩ. 18¡Rü dücax i ngẽma Yudíugü i nangõ̱xgüxü̃ i ngẽma naxü̃namachi i Tupanaca̱x naḏaixü̃! Rü ngẽxguma wüxigu nügümaã nangõ̱xgüãgu, rü guxü̃ma i ngẽma nangõ̱xgüxü̃ rü ngẽmaãcü nügü nango̱xẽẽ na wüxigu Tupanawe naxĩxü̃. 19Rü ñu̱xma na ngẽma ñachaxü̃, rü tama chanaxwa̱xe i nagu perüxĩnüẽ na naxüünexü̃ i ngẽma namachi i ngẽma duü̃xü̃gü i tama yaxõgüxü̃ norü tupananetachicüna̱xãca̱x ḏaixü̃. Rü tama chanaxwa̱xe i nagu perüxĩnüẽ na ṯacüwa namexü̃ i ngẽma norü tupananetachicüna̱xãgü, erü nangearü maxü̃ã̱x. 20Natürü pemaã nüxü̃ chixu rü ngẽxguma ngẽma duü̃xü̃gü i tama Tupanaxü̃ cua̱xgüxü̃, norü tupananetachicüna̱xãca̱x nadaiãgu i ṯacü rü naxü̃na, rü tama Tupanaca̱x nixĩ i nadaiãxü̃, natürü ṉg̱oxogüca̱x nixĩ i nadaiãxü̃. Rü tama chanaxwa̱xe i ṉg̱oxogütanüxü̃xü̃ pegü pixĩgüxẽẽ. 21Rü pema na peyaxaxgüxü̃ ya yima binu ya tórü Corixü̃ namaã picua̱xüü̃gücü rü taxucürüwama namaã pexãmücü i ngẽma duü̃xü̃gü i Chatanáwe rüxĩxü̃. Rü pema na tórü Coriarü mechawa penangṍxü̃ i ngẽma õna i nüxü̃ namaã picua̱xüü̃güxü̃ rü taxucürüwama ngẽma duü̃xü̃gü i Chatanáwe rüxĩxü̃ãrü mechawa peyachibüe. 22¿Rü ñuxũ ñapegüxü̃ i ñu̱xmax? ¿E̱xna penanuxẽẽchaü̃ ya tórü Cori? ¿E̱xna pexca̱x rü nüxü̃ tarüporamaẽgü i yixemax? 23Pema rü ñaperügügü: “Marü name na tanaxüxü̃ i ṯacü i tanaxwa̱xegüxü̃”, ñaperügügü. Rü aixcüma nixĩ i ngẽma, natürü tama tüxü̃́ name i guxü̃ma i ngẽma ixüxchaü̃xü̃. Rü ngẽmáãcü Cristu tüxü̃ ínanguxü̃xẽẽ na naxüxü̃ca̱x i ngẽma inaxwa̱xexü̃, natürü tama guxü̃ma i ngẽma ixüxü̃ tüxü̃ narüngü̃xẽẽ na yexeraãcü meã yaxõgüamachigüxü̃ca̱x. 24Rü tama name nixĩ i tóxrütama mexü̃ca̱x tadaugü, natürü name nixĩ i togüarü mexü̃ca̱x na idaugüxü̃. 25Rü marü name i penangõ̱x i nagúxü̃raü̃xü̃ i namachi i namaã nataxegüxü̃. Rü taxuca̱xma tü̱xcüü̃ naxca̱x pexoegaãẽ rü nüxna peca na ngextá ne naxũxü̃ i ngẽma namachi. 26Erü ñoma i naãne rü guxü̃ma i nawa ngẽxmaxü̃, rü tórü Coriarü nixĩ. 27Rü ngẽxguma chi wüxi i duü̃xü̃ i tama yaxõxü̃ pexna uxgu na naxü̃tawa peyachibüexü̃ca̱x, rü chi ngẽ́ma pexĩxgu, rü marü name i penangõ̱x i guxü̃ma i õna i pepe̱xegu yaxüxüchixü̃. Rü taxuca̱xma tü̱xcüü̃ naxca̱x pexoegaãẽ rü nüxna peca na ngextá ne naxũxü̃ i ngẽma namachi i pemaã nangṍxü̃. 28Natürü ngürüãchi wüxie tá pemaã nüxü̃ tixu rü ñatarügü: “Ñaã namachi rü tupananetachicüna̱xãca̱x yama̱xgüxü̃ i naxü̃nawa ne ũxü̃ nixĩ”, ñatarügü. Rü ngẽxguma i pema rü tama name na penangṍxü̃ i ngẽma namachi na tama chixexü̃gu tüxü̃ penguxẽẽxü̃ca̱x ya yíxema pemaã nüxü̃ ixuxe, rü tama ngẽmaca̱x taxoegaãẽxü̃ca̱x i tümax. 29Rü tama pechiga nixĩ i chidexaxü̃ i ngẽxguma: “Na tama taxoegaãẽxü̃ca̱x”, ñachagu. Natürü yíxema pemaã nüxü̃ ixuxechiga nixĩ i chidexaxü̃. Natürü bexmana ngürüãchi wüxi i yaxõxü̃ tá cuxna naca rü ñanagürü tá cuxü̃: “¿Tü̱xcüü̃ i togü naxca̱x oegaãẽxü̃gagu choxna cunachu̱xu na tama chanaxüxü̃ i ṯacü i chanaxwa̱xexü̃? 30Rü ngẽxguma chi Tupanana moxẽ chaxãxgu naxca̱x i ngẽma õna i changṍxü̃, ¿rü tü̱xcüü̃ i ngẽma õnaca̱x choxü̃ quixu?” ñanagürü. 31Dücax, pemaã nüxü̃ chixu rü name nixĩ i guxü̃ma i ngẽma pexüxü̃maã Tupanaxü̃ petaxẽẽ. Rü ngẽxguma ṯacü pengõ̱xgügu rü e̱xna ṯacü pixaxgügu rü e̱xna ṯacü i to pexügügu, rü name nixĩ i guxü̃ma i ngẽmamaã Tupanaxü̃ petaxẽẽ. 32Rü tama name i penaxü i ṯacü i togüxü̃ chixexü̃gu yixẽẽxü̃, rü bai i Yudíugüxü̃, rü bai i ngẽma duü̃xü̃gü i tama Yudíugü ixĩgüxü̃xü̃, rü bai i ngẽma yaxõgüxü̃xü̃. 33Rü choma chanaxwa̱xe i guxü̃ma i chaxüxü̃wa na guxü̃ma i togüarü mexü̃ca̱x chadauxü̃. Rü tama choxrütama mexü̃ca̱x nixĩ i chadauxü̃, natürü togüarü mexü̃ca̱x nixĩ i chadauxü̃ na nümagü rü ta yaxõgüãxü̃ca̱x rü nayauxgüãxü̃ca̱x i maxü̃ i taguma gúxü̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\