1 CORĨ́TIUCÜ̱̃Ã̱X 13

1Rü woo ngẽma choma tama nüxü̃ chacuáxü̃ i nagawa chideaxgu, rü woo Tupanaãrü orearü ngeruü̃gü i daxũcü̱̃ã̱xgawa chideaxgu, natürü wüxi i ṯacü i ãgaxü̃rüü̃mare chixĩ ega tama chomücüxü̃ changechaü̃gu. 2Rü woo nüxü̃ chacua̱xgu na meã duü̃xü̃gümaã nüxü̃ chixuxü̃ i Tupanaãrü ore, rü woo nüxü̃ chacua̱xgu i guxü̃ma i ṯacü i ẽxü̃guxü̃ i Tupanachiga, rü woo chomaã nanguü̃xgu na ngẽma chorü õmaã chayaxĩgachixẽẽxü̃ ya ma̱xpǘnegü, natürü taxuwama chame ega tama chomücüxü̃ changechaü̃gu. 3Rü woo ngẽma duü̃xü̃gü i ngearü dĩẽruã̱xgüxü̃xü̃ chayanuxgu i guxü̃ma i ṯacü i choxü̃́ ngẽxmaxü̃, rü woo Tupanaãrü oreca̱x chaugü ichaxãxgu na üxüwa choxü̃ yagugüxü̃ca̱x, rü taxuwama choxü̃́ name i ngẽma ega tama chomücüxü̃ changechaü̃gu. 4Rü yíxema tümamücüxü̃ ngechaü̃xẽ, rü yaxna namaã taxĩnü, rü namaã tamecüma. Rü tama tixãũxãchiwa̱xe, rü tama tügü ítarüta, rü tama tügü ticua̱xüü̃. 5Rü yíxema tümamücüxü̃ ngechaü̃xẽ, rü tama taguxchigawa̱xe, rü tama tügüguxicatama tarüxĩnü, rü tama tanuxwa̱xe, rü tama nagu tarüxĩnüẽcha ega texé chixexü̃ tümamaã ü̱xgu. 6Rü tama namaã tataãẽ i chixexü̃gü, natürü namaã tataãẽ i ngẽma ore i aixcüma ixĩxü̃. 7Rü yíxema aixcüma tümamücüxü̃ ngechaü̃xẽ, rü yaxna namaã taxĩnü, rü guxü̃guma nüxü̃́ tayaxõ, rü guxü̃guma mexü̃gu namaã tarüxĩnü, rü taguma naxchi taxai woo ṯacü tümamaã naxü̱xgu i tümamücü. 8Rü ngẽma yigü na ingechaü̃xü̃ rü tagutáma inayacua̱x. Natürü ngẽma na nüxü̃ ixuxü̃ i Tupanaãrü ore rü wüxi i ngunexü̃gu tá inayacua̱x. Rü ngẽma tama nüxü̃ icuáxü̃ i nagawa na idexaxü̃, rü tá ta inayacua̱x. Rü ngẽma ñu̱xma nüxü̃ icuáxü̃ rü wüxi i ngunexü̃gu rü marü taxuwatáma tüxü̃́ name. 9Erü ngẽma tórü cua̱x i ñu̱xma tüxü̃́ ngẽxmaxü̃, rü Tupanape̱xewa rü naxíra. Rü ngẽxgumarüü̃ ta i ngẽma norü orexü̃ na ixuxü̃, rü wüxi i íramarexü̃tama nixĩ. 10Rü guxü̃ma i ngẽma rü tá inayarüxo i ngẽxguma Tupanape̱xewa ingugügu rü nüma guxü̃xü̃ma tüxü̃ nacua̱xẽẽgu. 11Yexguma chabuxgu ga chomax, rü wüxi ga buxü̃rüü̃ chidexa, rü buxü̃ nagu rüxĩnüxü̃gu charüxĩnü, rü tama meã chauãẽxü̃ chacua̱x. Natürü yexguma marü chaya̱xgu, rü nüxü̃ charüxo ga guxü̃ma ga yema chorü bucüma. 12Rü ngẽma ñu̱xma nüxü̃ idauxü̃ i Tupanachiga, rü ñoma wüxi ya worua ya üxachametüxü̃wa yigü idauxü̃rüü̃ nixĩ na taxca̱x naxẽxü̃. Natürü yixcüra rü tá aixcüma meã nüxü̃xü̃chi tadau ya Tupana. Rü ñu̱xma rü írarüwatama nüxü̃ chacua̱x i Tupanachiga. Natürü wüxi i ngunexü̃gu rü tá meã nüxü̃ chacua̱x i guxü̃ma i nachiga, ngẽma na Tupana meãma choxü̃ cuáxü̃rüü̃. 13Rü ñu̱xma rü nangẽxma i tomaẽ̱xpü̱x i nacümagü i guxü̃guca̱x ixĩxü̃. Rü ngẽma nixĩ: 1 Rü Tupanaãxü̃́ tayaxõgü 2 Rü nüxü̃ ítanaṉg̱uxẽẽ na nataeguxü̃ ya Cristu 3 Rü nüxü̃ tacua̱x na tamücüxü̃ ingechaü̃xü̃. Natürü ngẽma tomaẽ̱xpü̱xtanüwa rü ngẽma guxü̃ãrü yexera ixĩxü̃, rü ngẽma nixĩ na tamücüxü̃ ingechaü̃xü̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\