APOCARÍCHIU 8

1Rü yexguma guma pecaduarü ütanüca̱x yucü yagauyegu ga yema norü 7 ga yema poperaarü ñaxtachipe̱xexü̃, rü ngãxü̃ ga ngora nachipetüanemare ga daxũguxü̃ ga naãnewa. 2Rü ñu̱xũchi nüxü̃ chadau ga yema 7 ga Tupanaãrü orearü ngeruü̃gü ga daxũcü̱̃ã̱x ga yexma Tupanape̱xegu chigüxü̃. Rü wüxichigü nanayaxu ga norü corneta ga nüxna naxãxü̃ne. 3Rü yemawena ínangu ga wüxi ga to ga Tupanaãrü orearü ngeruü̃ ga daxũcü̱̃ã̱x. Rü yéma nanange ga wüxi ga norü buetare ga uirunaxca̱x ga pumaraarü gute̱xeruü̃. Rü yema uirunaxca̱x ga pumaraarü gute̱xeruü̃taxmüpe̱xegu nachi. Rü nanayauxte̱xe ga taxü̃ ga pumara ga nüxna naxãxü̃ na yema tochicaxü̃pe̱xewa yexmaxü̃ ga pumaraarü gute̱xeruü̃taxmüwa yaguãxü̃ca̱x, na yemaãcü Tupanana naxããxü̃ca̱x ga yema pumarate̱xe na yema pumaraema rü wüxigu Tupanaãrü duü̃xü̃güarü yumüxẽmaã Tupanaxü̃tawa nanguxü̃ca̱x. 4Rü yema pumarate̱xe ga yema orearü ngeruü̃ã́xü̃ yexmaxü̃ rü daxũ naxũẽma wüxigu namaã ga Tupanaãrü duü̃xü̃güarü yumüxẽgü ñu̱xmata Tupanaxü̃tawa nangu. 5Rü ñu̱xũchi ga yema orearü ngeruü̃ rü nanayaxu ga yema buetare ga pumaraarü gute̱xeruü̃. Rü yema pumaraarü gute̱xeruü̃taxmüwa nanayaxu ga ãwe ga naĩcü, rü gumamaã nanaxüãcu ga guma buetare. Rü ñu̱xũchi ñoma ga naãneẽ́tügu nanaña. Rü yexgumatama poraãcü naduruãchiane, rü poraãcü nicuxcuane rü niba̱i̱xbe̱xane rü naxĩã̱xãchiane. 6Rü yexguma ga yema 7 ga Tupanaãrü orearü ngeruü̃gü ga daxũcü̱̃ã̱x ga icornetaã́xü̃, rü nügü ínamexẽẽgü na nagu yacuegüxü̃ca̱x. 7Rü wüxi ga yema Tupanaãrü orearü ngeruü̃ rü nüxĩra nayacue ga norü corneta. Rü yexgumatama ñoma ga naãneẽ́tügu narüyi ga gáuxü̃ rü üxüema ga nagümaã ãẽ́ü̃xü̃. Rü wüxi ga yema norü tomaẽ̱xpü̱xarü üye ga ñoma ga naãne rü nixa. Rü yexgumarüü̃ ta wüxi ga yema norü tomaẽ̱xpü̱xarü üye ga naĩxnecü rü nixa. Rü guxü̃ma ga natüane rü nixae. 8Rü yema norü taxre ga Tupanaãrü orearü ngeruü̃ rü nayacue ga norü corneta. Rü ñu̱xũchi wüxi ga ṯacü ga taxüchixü̃ ga nama̱xpǘneraü̃xü̃ ga iy̱auxraxü̃, rü yexma taxtü ga taxü̃gu nanaña. Rü wüxi ga yema norü tomaẽ̱xpü̱xarü üye ga taxtü rü nagüxü̃ nananguxuchi. 9Rü wüxi ga yema norü tomaẽ̱xpü̱xarü üyetücumü ga yema taxtüwa maxẽxü̃, rü nayue. Rü yexgumarüü̃ ta wüxi ga yema norü tomaẽ̱xpü̱xarü üyetücumü ga wapurugü, rü inayi. 10Rü yema norü tomaẽ̱xpü̱x ga Tupanaãrü orearü ngeruü̃, rü nayacue ga norü corneta. Rü ñu̱xũchi wüxi ga taxüchicü ga woramacuri ga taemaxü̃chicü rü daxũwa narüngu. Rü wüxi ga omü ga ixaxü̃rüü̃ nixĩ. Rü nagu nangu ga wüxi ga yema norü tomaẽ̱xpü̱xarü üye ga natügü rü natüxacügü. 11Rü guma woramacuri rü Üxüxü̃ nixĩ ga naẽ́ga. Rü wüxi ga yema norü tomaẽ̱xpü̱xarü üye ga guxü̃ma ga dexá rü naxüxchiü. Rü muxü̃ma ga duü̃xü̃gü rü yema dexáwa nayue yerü naxüxchiü. 12Rü yema norü ãgümücü ga Tupanaãrü orearü ngeruü̃ rü nayacue ga norü corneta. Rü wüxi ga yema norü tomaẽ̱xpü̱xarü üye ga üa̱xcü rü nixo. Rü yexgumarüü̃ ta wüxi ga yema norü tomaẽ̱xpü̱xarü üye ga tauemacü rü woramacurigü rü ẽxtagü rü nixo. Rü yemaãcü wüxi ga yema norü tomaẽ̱xpü̱xarü üye ga guxü̃ma ga yema rü naxẽãne. Rü ga ngunecü rü ãgümücü ga ngora naxẽãne. Rü ga chütacü rü ãgümücü ga ngora nataxuma ga tauemacü rü bai ga woramacurigü rü bai ga ẽxtagü. 13Rü yemawena ichadawenü rü nüxü̃ chaxĩnü ga wüxi ga ĩyü ga daxũgu íxexeü̃xü̃ ga tagaãcü ñaxü̃: “Nangechaü̃tümüü̃gü i ngẽma duü̃xü̃gü i yea pecaduã́xü̃ i naãnewa maxẽxü̃ i ngẽxguma yacuegüãgu tá ya norü cornetagü i ngẽma togü i tomaẽ̱xpü̱x i Tupanaãrü orearü ngeruü̃gü”, ñaxü̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\