1 దినవృత్తాంతములు 3:19

19పెదాయా కుమారులు జెరుబ్బాబెలు, షిమీ. జెరుబ్బాబెలు కుమారులు మెషుల్లాము, హనన్యా, షెలోమీతు మరియు వారి సహోదరి.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More