1 దినవృత్తాంతములు 3:6

6దావీదు యొక్క మరి తొమ్మండుదురు కుమారులు ఎవరనగా: ఇభారు, ఎలీషామా, ఎలీపేలెటు, నోగహు, నెపెగు, యాఫీయ, ఎలీషామా, ఎల్యాదా, ఎలీపేలెటు.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More