1 రాజులు 16:5

5బయెషా చేసిన ఇతర విషయాలన్నిటిని గురించి, అతని సైనిక బలం గురించి k ఇశ్రాయేలు రాజుల చరిత గ్రంధంలోk వ్రాయబడింది.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More