ఆమోసు 8:14

14షోమ్రోను యొక్క పాపము సాక్షిగా వారు ప్రమాణం చేసేవారు ఇలా అంటారు: ‘దానూ, నీ దేవుని జీవముతోడు.’ బెయేర్షెబా మార్గంతోడు ఆ ప్రజలు పతనమవుతారు, వారు మరెన్నడూ లేవరు.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More