ఆదికాండము 36:20

20ఏశావుకంటె ముందు హోరీవాడైన శేయీరు ఎదోములో నివసించాడు. శేయీరు కుమారులు వీరు: లోతాను, శోబాలు, సిబ్యోను, అనా,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More