హోషేయ 12:12

12“యాకోబు అరాము దేశంలోకి పారిపోయాడు. అక్కడ, ఇశ్రాయేలు ఒక భార్యకోసం శ్రమచేశాడు. మరో భార్యకోసం గొర్రెల్ని మేపాడు.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More