కీర్తనలు 98:5 | స్వరమండలములారా, యెహోవాను స్తుతించండి. స్వరమండలసంగీతమా, ఆయనను స్తుతించుము.
Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More