1 Juan 1

1Shäng kjšara ko Tjšõkwo. kjibokwo ëre tërwa bomi kong ba kjîshko. Kjok ëre dämär, ðëye ðëm obishko ga sök tjän. Bi iaga ber šöng së jšõkoyo ši e. E kurorwa wêšë, înorwa borwa bokkwo go, porwororwa borwa orkwo go bakoe. E roy šorwarë bomi kong. 2E weno borwa kong, ga ðëye înorwa ši šorwarë bomi kong. Eni ga šërwa bomi kong ga Sök Îyado ši e. Dënashko ga sök Data Sbö tjok, gueniyo weno borwa kong dbar kjwöbö. 3Tjawa jëk šöng wšêp Data Sbö tjok, ba Wa Jesucristo tjok bakoe. Eni ga ðëye înorwa, kurorwa ši šërwa bomi kong, pjãy jëk šöng wšêp borwa tjok eni bako wšo. 4Ga tjšõkwo ëre tërwa bomi kong, tjawa ber šöng wopjšú anmoyõ wšo. 5Jesucristo tjšõkwo šono borwa kong, ga ðëye šara ši ëre: Sbö, e pjšú, pjšo bek, ðëye owa drete. 6Shji šöng wšêp ba tjok šëy, gueniyo shji jëk šöng pjšo bek ðëm ga shji šöng jyõrkë, ga shji mär šöng tjšõkwo bek ši go ðëme. 7Gueniyo shji jëk šöng pjšo bek baîya dik ga shji šöng wšêp ëng tjok, ga owa pjang bi go kës ši šòya Sbörë ber dret, ba Wa Jesucristo srëng kwono ši kjîshko. 8Shji ðëbo owa shäryono ðëme šëy wšeni ga shji opjyãpgwë šöng om go, ga tjšõkwo bek ši miydëy šöng ðëme. 9Gueniyo Sbö, e pjšo bek, ðëye šara ši shärye eni îyado. Eni ga ðëbo owa shäryoroy ši owa jšõe šoroy, ga rayoroy wšeni ga owa pjang bi go ši šòya ber dret, ga shji ie ber pjšo bek ba bokso. 10Gueniyo shji ðëbo owa shäryono ðëme šëy wšeni ga Sbö, e jyõ äe šöydë, ga ba tjšõkwo ši miydëy šöng ðëme.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\