Efesios 5:3

3Shji orkwosmono ë tjok ðëm ga shji pë ba tjok ðëm, ðëbo shäryako ðëm ši shäryëy ðëm bakoe. Shji wotjšîk dbur töng bi kong erö ðëm, e ðëbo jyãgšo poshrëy šöng wšeni. Pjãy Sbö nopga kjîshko ga ðëbo eniyo shäryëmi sira ëmdë ðëme. Ðëbo šako ðëm šëy ë kong ðëm, ðëbo tjwšõ ðëm šëy ë kong ðëm, shji tjör ëng tjok tjšõkwo owa go ðëm bakoe. Pjãy šöng wopjšú Sbö tjok ši šanyotkomirë obšë kong dey. Ðono ga Cristo, Sbö, epga ber šöng no pjšuyoga îyado. Eshko ga ðëbo twe Sbörë ba nopga kong. Gueniyo ëye opshäryë owa eni ga äär eshko ðëme.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More