1 พงศาวดาร 10

1คนฟีลิสเตียรบกับคนอิสราเอลและคนอิสราเอลก็หนีคนฟีลิสเตีย ล้มตายอยู่ที่บนภูเขากิลโบอา 2และคนฟีลิสเตียก็ไล่ทันซาอูลกับพวกราชโอรส และคนฟีลิสเตียก็ฆ่าโยนาธาน อาบีนาดับ และมัลคีชูวา พวกราชโอรสของซาอูลเสีย 3การรบหนักก็ประชิดซาอูล และพวกนักธนูมาพบพระองค์เข้า พระองค์ก็ทรงบาดเจ็บด้วยฝีมือของพวกนักธนู 4แล้วซาอูลรับสั่งคนถืออาวุธของพระองค์ว่า "จงชักดาบออกแทงเราให้ทะลุ มิฉะนั้นคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัตเหล่านี้จะเข้ามาทำทารุณต่อเรา" แต่ผู้ถืออาวุธไม่ยอมทำตาม เพราะเขากลัวมาก ซาอูลจึงชักดาบออก ทรงล้มทับดาบนั้น 5และเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว เขาก็ล้มทับดาบของเขาตายด้วย 6ดังนั้นซาอูลก็สิ้นพระชนม์พร้อมกับราชโอรสทั้งสามของพระองค์ และราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ด้วยกัน 7เมื่อคนอิสราเอลทั้งหมดผู้อยู่ในหุบเขาเห็นว่าพวกทหารหนีไป และซาอูลกับพวกโอรสของพระองค์ก็สิ้นพระชนม์แล้ว พวกเขาก็ทิ้งเมืองทั้งหลายของพวกเขาและหลบหนีไป คนฟีลิสเตียก็เข้ามาอาศัยอยู่ในที่เหล่านั้น 8ต่อมาวันรุ่งขึ้น เมื่อคนฟีลิสเตียมาปลดเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่า พวกเขาพบพระศพซาอูลและราชโอรสทั้งสามอยู่บนภูเขากิลโบอา 9พวกเขาก็ถอดเครื่องทรงของพระองค์ เอาพระเศียรและอาวุธของพระองค์ไป และส่งผู้สื่อสารไปทั่วดินแดนฟีลิสเตียให้นำข่าวดีไปยังพวกรูปเคารพของพวกเขาและประชาชน 10พวกเขาเอาเครื่องอาวุธของพระองค์ไปไว้ในวิหารของพระของพวกเขา และเอาพระเศียรของพระองค์มัดไว้ในวิหารของพระดาโกน 11แต่เมื่อชาวยาเบชกิเลอาดทั้งสิ้นได้ยินเรื่องทั้งหมดที่คนฟีลิสเตียทำแก่ซาอูล 12นักรบเก่งกล้าทุกคนก็ลุกขึ้นไปเชิญพระศพของซาอูล และศพเหล่าโอรสของพระองค์นำมาที่ยาเบช และพวกเขาก็ฝังพระอัฐินั้นใต้ต้นโอ๊กในยาเบช และอดอาหาร 7 วัน 13ซาอูลจึงสิ้นพระชนม์ด้วยความไม่ซื่อสัตย์ของพระองค์ พระองค์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์ ในเรื่องที่พระองค์ไม่ได้ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ และยังทรงไปแสวงหาคำทำนายจากคนทรง 14และไม่ได้ทรงแสวงหาพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์จึงทรงประหารพระองค์เสีย และทรงยกราชอาณาจักรให้แก่ดาวิดบุตรเจสซี


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\