1 พงศาวดาร 14

1ฮีรามพระราชาเมืองไทระ ได้ทรงส่งเหล่าทูตมาเฝ้าดาวิด และทรงส่งไม้สนสีดาร์ ทั้งช่างก่อและช่างไม้เพื่อจะสร้างวังสำหรับพระองค์ 2และดาวิดทรงทราบว่าพระยาห์เวห์ทรงตั้งพระองค์เป็นพระราชาเหนืออิสราเอล เพราะอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นที่ยกย่องสูงส่ง เพื่อเห็นแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ 3และดาวิดทรงรับมเหสีเพิ่มขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม และดาวิดทรงมีโอรสและพระธิดาอีก 4ต่อไปนี้เป็นรายชื่อบรรดาโอรสซึ่งพระองค์ทรงมีในเยรูซาเล็มคือชัมมุวา โชบับ นาธัน ซาโลมอน 5อิบฮาร์ เอลีชูวา เอลเปเลท 6โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 7เอลีชามา เบเอลยาดา เอลีเฟเลท 8เมื่อคนฟีลิสเตียได้ยินว่าดาวิดทรงรับการเจิมเป็นพระราชาเหนืออิสราเอลทั้งปวงแล้ว คนฟีลิสเตียทั้งปวงก็ขึ้นไปแสวงหาดาวิด เมื่อดาวิดทรงทราบก็เสด็จออกไปต้านพวกเขา 9คนฟีลิสเตียก็เข้ามาและปล้นในหุบเขาเรฟาอิม 10ดาวิดก็ทรงทูลถามพระเจ้าว่า "ควรที่ข้าพระองค์จะขึ้นไปต่อสู้พวกฟีลิสเตียหรือ? พระองค์จะทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของข้าพระองค์หรือ?" และพระยาห์เวห์ตรัสตอบพระองค์ว่า "จงขึ้นไป และเราจะมอบพวกเขาไว้ในมือเจ้า" 11และพระองค์เสด็จขึ้นไปยังบาอัลเป-ราซิม และดาวิดทรงรบชนะเขาทั้งหลายที่นั่น และดาวิดตรัสว่า "พระเจ้าทรงพุ่งใส่เหล่าข้าศึกของข้าพเจ้าโดยมือของข้าพเจ้าเหมือนดังกระแสน้ำที่พุ่งใส่" เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั้นว่า บาอัลเป-ราซิม 12เขาทั้งหลายก็ทิ้งบรรดารูปเคารพของพวกเขาเสียที่นั่น และดาวิดก็ทรงมีพระบัญชา และรูปเคารพเหล่านั้นก็ถูกเผา 13และคนฟีลิสเตียยังมาปล้นในหุบเขานั้นอีก 14และเมื่อดาวิดทูลถามพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าตรัสตอบพระองค์ว่า "อย่าขึ้นตามพวกเขาไป จงล้อมพวกเขาและโจมตีพวกเขาที่ตรงข้ามกับหมู่ต้นยาง 15และเมื่อเจ้าได้ยินเสียงกระบวนทัพอยู่ที่ยอดหมู่ต้นยางแล้ว จงออกไปรบ เพราะว่าพระเจ้าได้เสด็จออกไปข้างหน้าเจ้าเพื่อทรงประหารทัพของคนฟีลิสเตีย" 16และดาวิดทรงกระทำตามที่พระเจ้าบัญชาแก่พระองค์ และพวกเขารบชนะทัพคนฟีลิสเตียตั้งแต่เมืองกิเบโอนถึงเมืองเกเซอร์ 17กิตติศัพท์ของดาวิดก็ลือไปสู่ประเทศทั้งปวง และพระยาห์เวห์ทรงให้ประชาชาติทั้งปวงครั่นคร้ามดาวิด


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\