1 พงศาวดาร 22

1แล้วดาวิดตรัสว่า "นี่คือที่สำหรับพระนิเวศของพระยาห์เวห์พระเจ้า นี่จะเป็นที่สำหรับ แท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของอิสราเอล" 2ดาวิดทรงบัญชาให้รวบรวมคนต่างด้าวที่อยู่ในแผ่นดินอิสราเอล และพระองค์ทรงจัดคนสกัดหินให้เตรียมหินสกัดเพื่อสร้างพระนิเวศของพระเจ้า 3ดาวิดยังทรงเตรียมเหล็กเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นตะปูของบานประตูรั้วและเป็นเหล็กหนีบ ทั้งทองสัมฤทธิ์เป็นจำนวนมากเหลือที่จะชั่งได้ 4และไม้สนสีดาร์นับไม่ถ้วน เพราะว่าชาวไซดอน และชาวไทระ นำไม้สนสีดาร์จำนวนมากมายมาถวายดาวิด 5เพราะดาวิดตรัสว่า "ซาโลมอนบุตรของเรายังหนุ่มและอ่อนประสบการณ์ และพระนิเวศซึ่งจะสร้างถวายพระยาห์เวห์นั้นต้องงดงามอย่างยิ่ง มีชื่อเสียงและสง่าราศีท่ามกลางบรรดาประเทศทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราจึงจะจัดเตรียมไว้" ดาวิดจึงทรงเตรียมไว้มากมายก่อนพระองค์สิ้นพระชนม์ 6แล้วพระองค์ทรงเรียกซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ และกำชับท่านให้สร้างพระนิเวศถวายพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล 7ดาวิดรับสั่งกับซาโลมอนโอรสของพระองค์ว่า "ลูกเอ๋ย เรามีใจประสงค์จะสร้างพระนิเวศถวายพระนามแห่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา 8แต่มีพระดำรัสของพระยาห์เวห์มายังเราว่า 'เจ้าได้ทำให้โลหิตตกมาก และได้ทำสงครามใหญ่โต เจ้าอย่าสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเราเลย เพราะเจ้าได้ทำให้โลหิตตกเป็นอันมากต่อหน้าเราบนแผ่นดินโลก 9นี่แน่ะ บุตรชายคนหนึ่งจะเกิดมาแก่เจ้า เขาจะเป็นคนแห่งความสงบ เราจะให้ความสงบแก่เขาให้พ้นจากศัตรูทั้งสิ้นของเขารอบด้าน เพราะเขาจะมีชื่อว่าซาโลมอน และเราจะให้สวัสดิภาพและความสงบแก่อิสราเอลในสมัยของเขา 10เขาจะสร้างนิเวศเพื่อนามของเรา เขาจะเป็นบุตรชายของเรา และเราจะเป็นบิดาของเขา และเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาเหนืออิสราเอลตลอดนิรันดร' 11นี่แหละ ลูกของข้าเอ๋ย ขอพระยาห์เวห์สถิตอยู่กับเจ้า และขอให้เจ้ามีความสำเร็จ สร้างพระนิเวศของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ตามพระดำรัสเกี่ยวกับเจ้า 12ขอเพียงพระยาห์เวห์ประทานให้เจ้ามีความเฉลียวฉลาด และความเข้าใจและทรงให้เจ้าปกครองอิสราเอล เพื่อให้เจ้ารักษาธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า 13แล้วเจ้าจะประสบความสำเร็จ ถ้าเจ้าจะระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสสเกี่ยวกับอิสราเอล จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวและอย่าหวาดหวั่นเลย 14และนี่แน่ะ เราได้จัดเตรียมไว้เพื่อพระนิเวศของพระยาห์เวห์ด้วยความเหนื่อยยาก เป็นทองคำหนัก 3,400 ตัน เงินหนัก 34,000~ตัน~ทองสัมฤทธิ์และเหล็กเหลือที่จะชั่ง เพราะมีมากมาย เราเตรียมไม้และหินด้วย เจ้าจะเพิ่มเติมอีกก็ได้ 15ยิ่งกว่านั้นเจ้ามีคนทำงานมากมายคือ ช่างสกัดหิน ช่างก่อ ช่างไม้ และช่างทั้งหมดผู้ชำนาญในงานทุกชนิด 16ที่เกี่ยวกับทองคำ เงิน ทองสัมฤทธิ์ และเหล็ก ช่างจำนวนนับไม่ถ้วน ลุกขึ้นทำไปเถอะ ขอพระยาห์เวห์ทรงอยู่กับเจ้า" 17ดาวิดทรงบัญชาผู้นำทั้งปวงของอิสราเอลให้ช่วยซาโลมอนโอรสของพระองค์ด้วยว่า 18"พระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่านทรงอยู่กับพวกท่านไม่ใช่หรือ? และพระองค์ไม่ได้ประทานการหยุดพักสงบแก่พวกท่านทุกด้านหรือ? เพราะพระองค์ทรงมอบชาวแผ่นดินนี้ไว้ในมือของเรา และแผ่นดินนั้นก็ราบคาบเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์และต่อหน้าประชากรของพระองค์ 19บัดนี้จงทุ่มเทจิตใจและชีวิตของพวกท่านที่จะแสวงหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่าน จงลุกขึ้นสร้างสถานนมัสการของพระยาห์เวห์พระเจ้า เพื่อจะได้นำหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ และเครื่องใช้อันบริสุทธิ์ของพระเจ้า มาไว้ในพระนิเวศที่สร้างขึ้นเพื่อพระนามของพระยาห์เวห์"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\