1 พงศาวดาร 5

1บุตรของรูเบนผู้เป็นบุตรหัวปีของอิสราเอล (รูเบนเป็นบุตรหัวปีก็จริง แต่เพราะเขาได้ทำให้ที่นอนของบิดาของเขามีมลทิน สิทธิบุตรหัวปีของเขาจึงถูกมอบให้กับบุตรของโยเซฟผู้เป็นบุตรของอิสราเอล ดังนั้นรูเบนจึงไม่ได้อยู่ในทะเบียนลำดับพงศ์ของบุตรหัวปี 2แม้ว่ายูดาห์มีกำลังมากท่ามกลางพวกพี่น้องของเขา และมีผู้ครอบครององค์หนึ่งมาจากเขา แต่สิทธิบุตรหัวปีก็ยังเป็นของโยเซฟ) 3บุตรของรูเบน ผู้เป็นบุตรหัวปีของอิสราเอลคือฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี 4บุตรของโยเอลคือเชไมอาห์ บุตรของเชไมอาห์คือโกก บุตรของโกกคือชิเมอี 5บุตรของชิเมอีคือมีคาห์ บุตรของมีคาห์คือเรอายาห์ บุตรของเรอายาห์คือบาอัล 6บุตรของบาอัลคือเบเอราห์ ผู้นำของคนรูเบน ซึ่งทิกลัทปิเลเสอร์ กษัตริย์อัสซีเรียจับไปเป็นเชลย 7และพวกพี่น้องของท่านตามตระกูล ตามทะเบียนลำดับพงศ์คือเยอีเอล ผู้เป็นหัวหน้า และเศคาริยาห์ 8และเบลาบุตรของอาซาสผู้เป็นบุตรของเชมา ผู้เป็นบุตรของโยเอล ผู้อาศัยอยู่ในอาโรเออร์ ไกลไปถึงเมืองเนโบและบาอัลเมโอน 9เขายังอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกไปถึงทางเข้าถิ่นทุรกันดารซึ่งอยู่ฟากข้างนี้ของแม่น้ำยูเฟรติสด้วย เพราะฝูงปศุสัตว์ของเขาเพิ่มมากขึ้นในแผ่นดินกิเลอาด 10ในสมัยของซาอูลเขาทั้งหลายทำสงครามกับพวกฮาการ์ซึ่งล้มตายด้วยมือของพวกเขา เขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในเต็นท์ของพวกฮาการ์ในแถบตะวันออกทั้งหมดของกิเลอาด 11บุตรหลานของกาดอาศัยอยู่ติดกับพวกเขาในแผ่นดินบาชานไปจนถึงสาเลคาห์ 12โยเอลเป็นผู้นำ ชาฟามเป็นที่สอง ส่วนยานัย และชาฟัทอยู่ในบาชาน 13และวงศ์ญาติของเขาตามครอบครัวของบิดาของพวกเขาคือมีคาเอล เมชุลลาม เชบา โยรัย ยาคาน ศิอา และเอเบอร์ รวม 7 คนด้วยกัน 14คนเหล่านี้เป็นบุตรอาบีฮาอิล ผู้เป็นบุตรหุรี ผู้เป็นบุตรยาโรอาห์ ผู้เป็นบุตรกิเลอาด ผู้เป็นบุตรมีคาเอล ผู้เป็นบุตรเยชิชัย ผู้เป็นบุตรยาโด ผู้เป็นบุตรบุส 15อาหิเป็นบุตรอับดีเอลผู้เป็นบุตรกุนี เป็นผู้นำตระกูลบรรพบุรุษของพวกเขา 16และเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในกิเลอาด ในบาชาน และตามหมู่บ้าน และในบริเวณรอบชาโรนทั้งหมด จนสุดเขตของพวกเขา 17คนเหล่านี้ทั้งสิ้นอยู่ในทะเบียนลำดับพงศ์ ในสมัยของโยธามพระราชาแห่งยูดาห์ และในสมัยของเยโรโบอัมพระราชาแห่งอิสราเอล 18คนรูเบน คนกาด และคนเผ่ามนัสเสห์กึ่งหนึ่งมีคนเก่งกล้า ผู้ถือโล่และดาบ และยิงธนู ได้รับการฝึกสำหรับสงครามจำนวน 44,760 คน ให้เข้ารบ 19พวกเขาทำสงครามกับคนฮาการ์ เยทูร์ นาฟิช และโนดับ 20และพวกเขาได้รับความช่วยเหลือในการต่อสู้คนเหล่านั้น คนฮาการ์และทุกคนที่อยู่กับคนฮาการ์ก็ถูกมอบไว้ในมือของพวกเขา เพราะพวกเขาร้องทูลต่อพระเจ้าในสงคราม และพระองค์ประทานตามคำทูลของพวกเขา เพราะพวกเขาวางใจในพระองค์ 21พวกเขายึดเอาฝูงปศุสัตว์ของศัตรูไปคืออูฐ 50,000 ตัว แกะ 250,000 ตัว ลา 2,000 และคน 100,000 คน 22มีคนล้มตายมากมาย เพราะสงครามนี้มาจากพระเจ้า และพวกเขาเข้าอยู่แทนที่ของศัตรูจนถึงคราวตกเป็นเชลย 23บุตรหลานของเผ่ามนัสเสห์กึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น พวกเขามีจำนวนมาก ตั้งแต่เมืองบาชานถึงเมืองบาอัลเฮอร์โมน เสนีร์ และภูเขาเฮอร์โมน 24ต่อไปนี้เป็นบรรดาหัวหน้าตระกูลบรรพบุรุษของพวกเขาคือเอเฟอร์ อิชอี เอลีเอล อัสรีเอล เยเรมีย์ โฮดาวิยาห์ และยาดีเอล เป็นเหล่านักรบกล้าหาญ เป็นพวกคนมีชื่อเสียงและเป็นเหล่าหัวหน้าตระกูลบรรพบุรุษของพวกเขา 25แต่พวกเขาทำผิดต่อพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา และเล่นชู้กับบรรดาพระของชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้น ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงทำลายเสียต่อหน้าพวกเขา 26ดังนั้น พระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงทรงเร้าพระทัยของปูล พระราชาแห่งอัสซีเรีย คือพระทัยของทิกลัทปิเลเสอร์ พระราชาแห่งอัสซีเรีย และพระองค์ทรงกวาดพวกเขาเป็นเชลย คือคนรูเบน คนกาด และคนเผ่ามนัสเสห์กึ่งหนึ่ง และทรงพาพวกเขาเข้าไปฮาลาห์ ฮาโบร์ ฮารา และแม่น้ำเมืองโกซาน จนถึงทุกวันนี้


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\