2 พงศาวดาร 11

1เมื่อเรโหโบอัมทรงมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้ว พระองค์ก็ทรงระดมพลจากพงศ์พันธุ์ยูดาห์และเบนยามิน ซึ่งเป็นนักรบที่คัดเลือกแล้ว 180,000 คน เพื่อจะสู้รบกับอิสราเอล เพื่อจะเอาราชอาณาจักรคืนมาให้แก่เรโหโบอัม 2แต่พระวจนะของพระยาห์เวห์มายังเชไมอาห์ คนของพระเจ้าว่า 3"จงไปทูลเรโหโบอัมพระราชโอรสของซาโลมอนพระราชาแห่งยูดาห์ และบอกกับคนอิสราเอลทั้งหมดในยูดาห์และเบนยามินว่า 4'พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า พวกเจ้าอย่าขึ้นไปสู้รบกับพี่น้องของเจ้า จงกลับบ้านของตนทุกคนเถิด เพราะสิ่งนี้เป็นมาจากเรา'~" แล้วพวกเขาจึงเชื่อฟังพระวจนะของพระยาห์เวห์ และกลับไปโดยไม่ได้สู้รบกับเยโรโบอัม 5เรโหโบอัมประทับในกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงเสริมเมืองเป็นปราการเพื่อการป้องกันในยูดาห์ 6พระองค์ทรงเสริมเบธเลเฮม เอตาม เทโคอา 7เบธซูร์ โสโค อดุลลัม 8กัท มาเรชาห์ และศีฟ 9อาโดราอิม ลาคีช และอาเซคาห์ 10โศราห์ อัยยาโลน และเฮโบรน คือบรรดาเมืองป้อมที่อยู่ในยูดาห์และในเบนยามิน 11พระองค์ทรงเสริมป้อมปราการให้แข็งแรง และตั้งผู้บังคับบัญชาในป้อมเหล่านั้น และทรงสะสมอาหาร น้ำมัน และเหล้าองุ่น 12พระองค์ทรงเก็บโล่และหอกไว้ในเมืองทุกแห่ง และทรงทำให้เมืองพวกนั้นแข็งแรงอย่างยิ่ง ยูดาห์และเบนยามินจึงเป็นของพระองค์ 13บรรดาปุโรหิตกับคนเลวีที่อยู่ในอิสราเอลทั้งหมดมาหาพระองค์จากดินแดนทุกแห่งที่พวกเขาอยู่ 14เพราะพวกคนเลวีละทิ้งทุ่งหญ้าและที่นาของเขาและมายังยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเยโรโบอัมและบรรดาพระราชโอรสของพระองค์ทรงขับไล่เขาทั้งหลายออกจากตำแหน่งปุโรหิตของพระยาห์เวห์ 15และเยโรโบอัมทรงแต่งตั้งปุโรหิตของพระองค์ขึ้นสำหรับปูชนียสถานสูงทั้งหลาย สำหรับปีศาจแพะ และสำหรับรูปลูกวัวที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น 16และบรรดาผู้ที่ตั้งใจแสวงพระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอลจากทุกเผ่าของอิสราเอล ก็ติดตามพวกเขามายังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อถวายสัตวบูชาต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา 17เขาทั้งหลายได้เสริมกำลังให้อาณาจักรยูดาห์ และทำให้เรโหโบอัมพระราชโอรสของซาโลมอนเข้มแข็งอยู่ 3 ปี เพราะพวกเขาดำเนินอยู่ในวิถีทางของดาวิดและซาโลมอนเป็นเวลา 3 ปี 18เรโหโบอัมทรงรับนางมาหะลัทพระธิดาของเยรีโมทพระราชโอรสของดาวิดเป็นมเหสี และมารดาของนางคืออาบีฮาอิลบุตรีของเอลีอับบุตรเจสซี 19และพระนางก็ประสูติพระราชโอรสให้พระองค์ คือ เยอูช เชมาริยาห์ และศาฮัม 20ต่อมาพระองค์ก็ทรงรับมาอาคาห์พระธิดาของอับซาโลม ผู้ซึ่งประสูติ อาบียาห์ อัททัย ศีศา และชโลมีธให้พระองค์ 21เรโหโบอัมทรงรักมาอาคาห์พระธิดาของอับซาโลมมากกว่าบรรดาพระชายา และพวกนางสนมของพระองค์ทั้งหมด (พระองค์ทรงมีพระชายา 18 องค์และนางสนม 60 คนและมีพระราชโอรส 28 องค์และพระราชธิดา 60 องค์) 22และเรโหโบอัมทรงแต่งตั้งอาบียาห์โอรสของมาอาคาห์ให้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพวกพี่น้องของตน เพราะจะทรงให้เป็นกษัตริย์ 23พระองค์ทรงจัดการอย่างฉลาด โดยส่งพระราชโอรสทั้งหลายของพระองค์ไปทั่วแผ่นดินของยูดาห์และเบนยามิน ให้อยู่ในเมืองป้อมทุกแห่ง และประทานเสบียงอาหารให้อย่างบริบูรณ์รวมทั้งทรงหามเหสีหลายๆ องค์ให้พระราชโอรสแต่ละองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\