2 พงศาวดาร 21

1เยโฮชาฟัทก็ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และพระองค์ทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษในนครดาวิด เยโฮรัมพระราชโอรสของพระองค์ก็ครองราชย์แทน 2พระองค์ทรงมีพระอนุชา ผู้เป็นพระราชโอรสของเยโฮชาฟัท คือ อาซาริยาห์ เยฮีเอล เศคาริยาห์ อาซาริยาห์ มีคาเอล เชฟาทิยาห์ ทั้งหมดเป็นพระราชโอรสของเยโฮชาฟัท พระราชาของชาวอิสราเอล 3พระราชบิดาประทาน เงิน ทองคำ และของมีค่ามากมาย พร้อมกับเมืองป้อมในยูดาห์แก่พวกท่าน แต่พระองค์ประทานราชอาณาจักรแก่เยโฮรัม เพราะว่าท่านเป็นพระราชโอรสหัวปี 4เมื่อเยโฮรัมทรงขึ้นครองราชอาณาจักรของพระราชบิดาของพระองค์และทำให้ตนเองมั่นคงแล้ว พระองค์ทรงสังหารพระอนุชาทั้งหมดของพระองค์ด้วยดาบ รวมทั้งเจ้านายบางคนของชาวอิสราเอลด้วย 5เยโฮรัมมีพระชนมายุ 32 พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์ และพระองค์ครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 8 ปี 6และพระองค์ทรงดำเนินตามทางของบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอล ตามอย่างราชวงศ์อาหับได้ทำ เพราะว่าพระราชธิดาของอาหับเป็นมเหสีของพระองค์ และพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระยาห์เวห์ 7อย่างไรก็ดีพระยาห์เวห์ไม่ได้ตั้งพระทัยทำลายราชวงศ์ของดาวิด เพราะทรงเห็นแก่พันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงทำไว้กับดาวิด และเนื่องด้วยพระองค์ตรัสสัญญาว่าจะประทานประทีปแก่ดาวิดและแก่เชื้อสายของท่านเป็นนิตย์ 8ในรัชกาลของพระองค์ เอโดมได้กบฏไม่ยอมอยู่ใต้การปกครองของยูดาห์ และตั้งกษัตริย์ขึ้นเหนือตนเอง 9แล้วเยโฮรัมก็เสด็จข้ามไปพร้อมกับบรรดาแม่ทัพ และรถรบทั้งหมด เอโดมได้ล้อมพระองค์และบรรดาแม่ทัพรถรบ แต่พอกลางคืนพระองค์ทรงตีฝ่าออกไป 10เอโดมจึงได้กบฏ และไม่ยอมอยู่ใต้การปกครองของยูดาห์จนทุกวันนี้ ในเวลาเดียวกันลิบนาห์ก็กบฏ และไม่ยอมอยู่ใต้การปกครองของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ได้ทรงละทิ้งพระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของพระองค์ 11นอกจากนั้น พระองค์ทรงสร้างปูชนียสถานสูงในบริเวณเทือกเขาของยูดาห์ ทั้งทรงนำชาวเยรูซาเล็มไปในการนอกใจพระเจ้า และทำให้ยูดาห์หลงไป 12และมีจดหมายฉบับหนึ่งมาถึงพระองค์จากเอลียาห์ผู้เผยพระวจนะว่า "พระยาห์เวห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของฝ่าพระบาท ตรัสดังนี้ว่า 'เพราะเจ้าไม่ได้ดำเนินในทางของเยโฮชาฟัทบิดาของเจ้า หรือในทางของอาสาพระราชาของยูดาห์ 13แต่ดำเนินในทางของบรรดาพระราชาของอิสราเอล และนำยูดาห์กับชาวเยรูซาเล็มไปในการนอกใจพระเจ้า เหมือนอย่างราชวงศ์อาหับที่นำอิสราเอลไปในการนอกใจพระเจ้า และเจ้ายังฆ่าบรรดาน้องชายของเจ้า ผู้เป็นเชื้อวงศ์บิดาของเจ้าซึ่งดีกว่าเจ้า 14นี่แน่ะ พระยาห์เวห์จะทรงนำภัยพิบัติยิ่งใหญ่มาเหนือชนชาติของเจ้า ลูกหลานและภรรยาทั้งหลายของเจ้ารวมทั้งข้าวของทุกอย่าง 15และตัวเจ้าเองจะเจ็บป่วยด้วยโรคลำไส้ร้ายแรง จนกว่าลำไส้ของเจ้าจะหลุดออกมาวันแล้ววันเล่าเพราะโรคนั้น'~" 16และพระยาห์เวห์ทรงเร้าคนฟีลิสเตียและคนอาหรับ ผู้อยู่ใกล้กับคนคูชให้โกรธเยโฮรัม 17พวกเขายกมาต่อสู้กับยูดาห์ และบุกเข้าไปในยูดาห์แล้วเอาข้าวของทั้งหมดที่พบในพระราชวังไป รวมทั้งบรรดาพระราชโอรสและมเหสีของพระองค์ จึงไม่มีพระราชโอรสเหลือไว้ให้พระองค์ นอกจากเยโฮอาหาสพระราชโอรสองค์สุดท้อง 18ภายหลังเหตุการณ์นี้ พระยาห์เวห์ทรงทำให้ลำไส้ของเยโฮรัมเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ 19แล้วเวลาผ่านไปจนสิ้นสองปีลำไส้ของพระองค์ก็หลุดออกมาเพราะโรคนั้น และพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ด้วยความทุรนทุรายอย่างยิ่ง ประชาชนของพระองค์ไม่ได้ถวายเพลิงพระศพเป็นเกียรติแด่พระองค์ เหมือนอย่างการถวายเพลิงพระศพให้กับบรรพบุรุษของพระองค์ 20พระองค์มีพระชนมายุ 32 พรรษา เมื่อทรงเป็นกษัตริย์ และครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 8 ปี และพระองค์ทรงจากไปโดยไม่มีใครอาลัย เขาฝังพระศพไว้ในนครดาวิด แต่ไม่ใช่ในอุโมงค์ฝังศพของบรรดาพระราชา


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\