2 พงศาวดาร 22

1และชาวเยรูซาเล็มได้ตั้งอาหัสยาห์พระราชโอรสองค์สุดท้องของพระองค์ เป็นกษัตริย์แทนพระองค์ เพราะกองทัพที่มาถึงค่ายกับพวกคนอาหรับได้ฆ่าบรรดาพระราชโอรสผู้พี่ทั้งหมด ดังนั้นอาหัสยาห์ พระราชโอรสของเยโฮรัมพระราชาของยูดาห์จึงทรงเป็นกษัตริย์ 2อาหัสยาห์มีพระชนมายุ 42 พรรษา เมื่อทรงเป็นกษัตริย์ และครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 1 ปี พระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่าอาธาลิยาห์ เป็นพระราชนัดดาของอม-รี 3พระองค์ทรงดำเนินในทางของราชวงศ์อาหับด้วย เพราะว่าพระราชมารดาของพระองค์เป็นที่ปรึกษาในการทำความชั่วร้าย 4พระองค์ทรงทำความชั่วในสายพระเนตรพระยาห์เวห์เหมือนอย่างราชวงศ์ของอาหับ เพราะว่าหลังจากพระราชบิดาสิ้นพระชนม์ พวกเขาเป็นที่ปรึกษาและนำพระองค์ไปสู่ความหายนะ 5พระองค์ยังทรงทำตามคำแนะนำของเขาทั้งหลายและเสด็จไปกับโยรัมพระราชโอรสของอาหับ พระราชาแห่งอิสราเอลเพื่อทำสงครามกับฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรีย ที่ราโมทกิเลอาด และคนซีเรียทำให้โยรัมบาดเจ็บ 6และพระองค์ทรงกลับมาที่ยิสเรเอล เพื่อรักษาบาดแผลซึ่งได้รับที่เมืองรามาห์ เมื่อทรงสู้กับฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรีย และอาหัสยาห์พระราชโอรสของเยโฮรัมพระราชาแห่งยูดาห์ได้เสด็จลงไปหาโยรัม พระราชโอรสของอาหับในเมืองยิสเรเอล เพราะพระองค์ประชวร 7แต่พระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วว่า ความพินาศของอาหัสยาห์จะมาโดยการเสด็จไปเยี่ยมโยรัม เพราะเมื่อเสด็จไปถึง พระองค์ก็เสด็จออกไปกับโยรัม เพื่อเผชิญหน้ากับเยฮูบุตรนิมชี ผู้ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงเจิมตั้งไว้ให้ทำลายราชวงศ์ของอาหับ 8และเมื่อเยฮูกำลังพิพากษาโทษราชวงศ์ของอาหับ ท่านพบพวกเจ้านายของยูดาห์ และบรรดาพระราชโอรสของพระเชษฐาของอาหัสยาห์ ซึ่งมาปรนนิบัติอาหัสยาห์ และท่านจึงประหารเขาทั้งหลาย 9ท่านค้นหาอาหัสยาห์ และพระองค์ก็ทรงถูกจับเมื่อซ่อนพระองค์อยู่ในกรุงสะมาเรีย แล้วทรงถูกนำตัวมาหาเยฮู และถูกประหารชีวิต เขาทั้งหลายก็ฝังพระศพไว้ เพราะพวกเขากล่าวว่า "พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอของเยโฮชาฟัท ผู้แสวงหาพระยาห์เวห์ด้วยสุดพระทัย" และราชวงศ์ของอาหัสยาห์ก็ไม่มีใครสามารถปกครองอาณาจักรได้ 10เมื่ออาธาลิยาห์พระราชมารดาของอาหัสยาห์ทรงเห็นว่าพระราชโอรสของพระนางสิ้นพระชนม์แล้ว พระนางก็ทรงตั้งต้นทำลายเชื้อสายของราชวงศ์แห่งยูดาห์ทั้งหมด 11แต่พระนางเยโฮชาเบอาท พระราชธิดาของกษัตริย์ลักลอบนำโยอาชพระราชโอรสของอาหัสยาห์ไปจากท่ามกลางบรรดาพระราชโอรสของพระราชา ซึ่งต้องถูกสังหาร และพระนางก็เก็บพระราชโอรสและพระพี่เลี้ยงไว้ในห้องนอน" ดังนั้นแหละเยโฮชาเบอาทพระราชธิดาของกษัตริย์เยโฮรัม และเป็นภรรยาของเยโฮยาดาปุโรหิต (เพราะว่าพระนางเป็นพระขนิษฐาของอาหัสยาห์) ก็ซ่อนพระราชโอรสเสียจากอาธาลิยาห์ ดังนั้นอาธาลิยาห์จึงสังหารพระราชโอรสไม่ได้ 12และพระราชโอรสทรงอยู่กับพวกเขาในพระนิเวศของพระเจ้าและทรงซ่อนตัวอยู่ 6 ปี ส่วนอาธาลิยาห์ก็ครองแผ่นดิน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\