2 พงศาวดาร 27

1เมื่อโยธามทรงเป็นกษัตริย์นั้นมีพระชนมายุ 25 พรรษา และพระองค์ทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 16 ปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเยรูชาห์ บุตรหญิงของศาโดก 2และพระองค์ทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ ตามทุกอย่างที่อุสซียาห์พระราชบิดาของพระองค์ทรงกระทำ เว้นแต่พระองค์ไม่ได้เข้าไปในพระวิหารของพระยาห์เวห์ แต่ประชาชนยังปฏิบัติในทางเสียหาย 3พระองค์ทรงสร้างประตูบนของพระนิเวศของพระยาห์เวห์ และทรงก่อสร้างมากมายที่กำแพงของเนินเขาโอเฟล 4ยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์ทรงสร้างเมืองในถิ่นเทือกเขาแห่งยูดาห์ และสร้างป้อมกับหอคอยตามป่า 5และพระองค์ทรงสู้รบกับพระราชาของคนอัมโมนและทรงชนะ และในปีนั้นคนอัมโมนได้ถวายเงินหนัก 3,400 กิโลกรัมแด่พระองค์ และข้าวสาลี 1,000 ตันกับข้าวบาร์เลย์ 1,000 ตัน คนอัมโมนได้ถวายเท่ากันในปีที่สองและในปีที่สาม 6โยธามจึงทรงมีกำลังมากขึ้น เพราะพระองค์ทรงดำเนินอย่างมั่นคงเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์ 7ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของโยธามและการสงครามทั้งหมดของพระองค์ ทั้งพระจริยาวัตรของพระองค์ ดูสิ ล้วนบันทึกไว้ในหนังสือพงศ์กษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ 8เมื่อพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นั้นมีพระชนมายุ 25 พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม 16 ปี 9โยธามทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และพวกเขาฝังพระศพไว้ในนครดาวิด แล้วอาหัสพระราชโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทนพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\