2 พงศ์กษัตริย์ 12

1ในปีที่ 7 แห่งรัชกาลเยฮู โยอาชทรงเป็นกษัตริย์ และพระองค์ทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 40 ปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่า ศิบียาห์ชาวเบเออร์เชบา 2และโยอาชทรงทำสิ่งที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ ตลอดรัชกาลของพระองค์ที่เยโฮยาดาปุโรหิตได้แนะนำพระองค์ 3แต่พวกเขายังไม่ได้รื้อปูชนียสถานสูง ประชาชนยังคงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมในปูชนียสถานสูงเหล่านั้น 4โยอาชตรัสกับพวกปุโรหิตว่า "เงินทั้งสิ้นอันเป็นของถวายที่บริสุทธิ์ ซึ่งนำเข้ามาในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ได้แก่เงินที่เรียกจากแต่ละคน คือเงินที่กำหนดให้เสีย และเงินทั้งสิ้นที่ประชาชนถวายด้วยความสมัครใจ จะนำมาไว้ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 5ให้ปุโรหิตแต่ละคนรับเงินนั้นจากคนที่รู้จักกัน ให้พวกเขาซ่อมพระนิเวศตรงที่ที่เห็นว่าต้องการซ่อมแซม 6ต่อมาในปีที่ 23 แห่งรัชกาลพระราชาโยอาช พวกปุโรหิตไม่ได้ซ่อมแซมพระนิเวศ 7เพราะฉะนั้น พระราชาโยอาชจึงทรงเรียกปุโรหิตเยโฮยาดา และปุโรหิตอื่นๆ และตรัสกับพวกเขาว่า "ทำไมท่านจึงไม่ซ่อมแซมพระนิเวศ? เพราะฉะนั้น อย่ารับเงินจากคนที่ท่านรู้จักเพื่อตัวเองเลย แต่ให้ส่งไปเพื่อซ่อมแซมพระนิเวศ" 8พวกปุโรหิตจึงตกลงกันว่าจะไม่รับเงินจากประชาชนอีก และจะไม่ซ่อมแซมพระนิเวศ 9แล้วเยโฮยาดาปุโรหิตนำหีบมาใบหนึ่ง เจาะรูหนึ่งที่ฝาหีบนั้น และตั้งไว้ข้างแท่นบูชาด้านขวา ทางคนเข้าพระนิเวศของพระยาห์เวห์ และปุโรหิตผู้เฝ้าอยู่ที่ธรณีประตู ก็นำเงินทั้งหมดที่ถูกนำเข้ามาในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ใส่ไว้ในหีบนั้น 10และเมื่อเขาเห็นว่ามีเงินในหีบมากแล้ว ราชเลขาและมหาปุโรหิตจะขึ้นไปนับเงิน และเอาเงินที่พบในพระนิเวศของพระยาห์เวห์นั้นใส่ถุงมัดไว้ 11แล้วพวกเขามอบเงินที่ชั่งแล้วนั้นไว้ในมือของคนงานผู้ดูแลพระนิเวศของพระยาห์เวห์ แล้วเขาจะจ่ายต่อให้แก่ช่างไม้และช่างก่อสร้าง ผู้บูรณะพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 12และให้แก่ช่างก่ออิฐถือปูน และช่างสกัดหิน ทั้งซื้อไม้และหินสกัดที่ใช้ในการซ่อมแซมพระนิเวศของพระยาห์เวห์ และสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดในงานซ่อมแซมพระนิเวศ 13แต่เงินที่นำเข้ามาในพระนิเวศของพระยาห์เวห์นั้น ไม่ได้นำไปใช้ในการทำชามเงิน ตะไกรตัดไส้ตะเกียง อ่าง แตร หรือภาชนะทองคำใดๆ หรือภาชนะเงินของพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 14เพราะเงินนั้นพวกเขาให้คนงานที่ทำงานซ่อมพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 15และพวกเขาไม่ได้ขอบัญชีจากคนที่พวกเขาใส่เงินไว้ในมือให้เอาไปจ่ายคนงาน เพราะเขาทั้งหลายปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 16เงินที่ได้จากการชดใช้บาป และเงินที่ได้จากการลบล้างบาป ไม่ได้นำมาไว้ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ เงินนั้นเป็นของพวกปุโรหิต 17เวลานั้นฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรียทรงยกขึ้นไปรบกับเมืองกัท และยึดเมืองนั้นได้ แต่เมื่อฮาซาเอลมุ่งพระพักตร์จะขึ้นไปตีกรุงเยรูซาเล็ม 18โยอาชพระราชาแห่งยูดาห์ทรงนำเอาสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่เยโฮชาฟัท เยโฮรัม และอาหัสยาห์บรรพบุรุษของพระองค์ ผู้เป็นกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้ทรงถวายไว้นั้น และสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เอง และทองคำทั้งหมดที่พบในคลังของพระนิเวศพระยาห์เวห์และของพระราชวังมา แล้วโยอาชทรงส่งสิ่งเหล่านี้ไปกำนัลฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรีย แล้วฮาซาเอลก็ทรงถอยทัพไปจากกรุงเยรูซาเล็ม 19ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของโยอาช และทุกสิ่งที่ทรงกระทำ ได้บันทึกในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือ? 20พวกข้าราชการของพระองค์ลุกขึ้นก่อการกบฏ และปลงพระชนม์โยอาชเสียในวังมิลโล ตามทางที่ลงไปยังสิลลา 21พวกนั้นคือโยซาคาร์บุตรชิเมอัท และเยโฮซาบาดบุตรโชเมอร์ พวกข้าราชการของพระองค์ได้ประหารพระองค์ พระองค์จึงสิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษในนครดาวิด และอามาซิยาห์พระราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์แทน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\