2 ซามูเอล 10

1ต่อมาหลังจากพระราชาแห่งคนอัมโมนสิ้นพระชนม์ และฮานูนพระราชโอรสของพระองค์ทรงครองราชย์แทนพระองค์ 2ดาวิดจึงตรัสว่า "เราจะซื่อสัตย์ต่อฮานูนโอรสของนาฮาช ดังที่พระราชบิดาของเขาซื่อสัตย์ต่อเรา" ดาวิดจึงส่งพวกข้าราชการของพระองค์ไปปลอบโยนท่าน เกี่ยวด้วยเรื่องพระราชบิดาของท่าน และพวกข้าราชการของดาวิดก็เข้ามาในแผ่นดินของคนอัมโมน 3แต่พวกเจ้านายของคนอัมโมนทูลฮานูนเจ้านายของพวกเขาว่า "ฝ่าพระบาททรงเห็นว่า ดาวิดส่งพวกผู้ปลอบโยนมาหาฝ่าพระบาท เพราะทรงให้เกียรติพระราชบิดาของฝ่าพระบาทหรือ? ดาวิดไม่ได้ส่งพวกข้าราชการมาหาฝ่าพระบาทเพื่อตรวจเมือง เพื่อสอดแนม และเพื่อจะคว่ำเมืองนี้หรือ?" 4ฮานูนจึงจับพวกข้าราชการของดาวิดมาโกนเคราเสียครึ่งหนึ่ง และตัดเครื่องแต่งกายที่ตรงกลางจนถึงตะโพก แล้วปล่อยไป 5เมื่อดาวิดทรงทราบ พระองค์ก็ทรงส่งคนไปพบข้าราชการเหล่านั้น เพราะว่าพวกเขาถูกเหยียดหยามมาก และพระราชาตรัสว่า "จงพักที่เมืองเยรีโคจนกว่าเคราของพวกท่านขึ้น แล้วจึงค่อยกลับมา" 6เมื่อคนอัมโมนเห็นว่า พวกเขาเป็นที่เกลียดชังแก่ดาวิด คนอัมโมนจึงส่งคนไปจ้างคนซีเรียมาจากเมืองเบธเรโหบ และคนซีเรียจากเมืองโศบาห์เป็นทหารราบจำนวน 20,000 คน กับกษัตริย์เมืองมาอาคาห์พร้อมกับทหาร 1,000 คน และชาวเมืองโทบ 12,000 คน 7เมื่อดาวิดทรงทราบจึงส่งโยอาบและกองทัพเหล่านักรบทั้งหมดไป 8ส่วนคนอัมโมนก็ยกออกมาและจัดแนวรบไว้ทางเข้าประตูเมือง ส่วนคนซีเรียจากเมืองโศบาห์และจากเมืองเรโหบ พร้อมกับชาวเมืองโทบและชาวเมืองมาอาคาห์อยู่ที่กลางทุ่งต่างหาก 9เมื่อโยอาบเห็นว่า การศึกนั้นขนาบอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง ท่านจึงเลือกจากคนอิสราเอลทั้งหมดที่คัดไว้แล้วจัดแนวรบเข้าต่อสู้คนซีเรีย 10ท่านมอบพวกทหารที่เหลืออยู่ไว้ในบังคับบัญชาของอาบีชัยน้องชายของท่าน และเขาก็จัดคนเหล่านั้นเข้าต่อสู้กับคนอัมโมน 11ท่านกล่าวว่า "ถ้ากำลังคนซีเรียแข็งกว่ากำลังของเราให้เจ้าไปช่วยเรา แต่ถ้ากำลังคนอัมโมนแข็งกว่ากำลังของเจ้า เราจะมาช่วยเจ้า 12จงเข้มแข็ง ทำตนให้กล้าหาญเพื่อชนชาติของเรา และเพื่อบรรดาเมืองของพระเจ้าของเราและขอพระยาห์เวห์ทรงทำตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด" 13ดังนั้น โยอาบกับพวกทหารที่อยู่กับท่านก็เข้าไปใกล้เพื่อต่อสู้กับคนซีเรีย พวกข้าศึกก็หนีไปต่อหน้าพวกทหาร 14เมื่อคนอัมโมนเห็นว่าคนซีเรียหนีไปแล้ว พวกเขาก็หนีต่อหน้าอาบีชัยเข้าไปในเมือง แล้วโยอาบก็กลับจากการสู้รบกับคนอัมโมนมายังกรุงเยรูซาเล็ม 15เมื่อคนซีเรียเห็นว่า ถูกตีพ่ายต่อหน้าอิสราเอลแล้ว จึงรวมตัวเข้าด้วยกัน 16ฝ่ายฮาดัดเอเซอร์ทรงส่งคนไปนำคนซีเรียผู้อยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสออกมา พวกเขามายังตำบลเฮลาม มีโชบัคแม่ทัพของฮาดัดเอเซอร์นำหน้าพวกเขา 17เมื่อมีผู้ทูลดาวิดให้ทรงทราบ พระองค์ทรงรวบรวมอิสราเอลทั้งหมดข้ามแม่น้ำจอร์แดนมายังตำบลเฮลาม และคนซีเรียก็จัดแนวรบต่อสู้ดาวิดและรบกับพระองค์ 18คนซีเรียหนีต่อหน้าอิสราเอล และดาวิดทรงประหารคนซีเรียซึ่งเป็นทหารรถรบ 700 คน กับทหารม้า 40,000 คนเสีย และประหารโชบัคแม่ทัพของเขาตายที่นั่น 19และเมื่อบรรดากษัตริย์พวกผู้รับใช้ของฮาดัดเอเซอร์เห็นว่า พวกเขาถูกตีพ่ายต่อหน้าอิสราเอลแล้ว ก็ยอมสงบศึกกับอิสราเอล และยอมรับใช้พวกเขา ดังนั้นคนซีเรียจึงกลัว ไม่กล้าช่วยคนอัมโมนอีก


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\