2 ซามูเอล 23

1ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำสุดท้ายของดาวิด ดาวิดบุตรเจสซีได้กล่าว และชายที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นให้สูงได้กล่าว คือผู้ที่รับการเจิมของพระเจ้าของยาโคบ นักแต่งสดุดีอย่างไพเราะของอิสราเอล ได้กล่าวดังนี้ว่า 2"พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ได้ตรัสทางข้าพเจ้า พระดำรัสของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้า 3พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงกล่าว พระศิลาแห่งอิสราเอลตรัสกับข้าพเจ้าว่า เมื่อผู้หนึ่งปกครองมนุษย์โดยชอบธรรม คือปกครองด้วยความยำเกรงพระเจ้า 4เหมือนแสงอรุณเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น คือรุ่งเช้าที่ไม่มีเมฆ เป็นแสงสว่างภายหลังฝน ที่ทำให้หญ้างอกออกจากดิน 5พงศ์พันธุ์ของข้าพเจ้าเป็นเช่นนั้นกับพระเจ้าไม่ใช่หรือ? เพราะพระองค์ทรงทำพันธสัญญานิรันดร์กับข้าพเจ้า อันเป็นระเบียบทุกอย่างและมั่นคง พระองค์จะไม่ทรงให้ความรอดทุกด้าน และความปรารถนาทุกอย่างของข้าพเจ้าสัมฤทธิ์ผลหรือ? 6แต่คนอธรรมทั้งหมดก็เหมือนหนามที่ถูกถอนทิ้งไป เพราะว่าจะเอามือหยิบก็ไม่ได้ 7และคนที่แตะต้องมัน จะถืออาวุธที่ทำด้วยเหล็กและด้ามหอก และมันจะถูกเผาผลาญหมดสิ้นด้วยไฟที่นั่น" 8ต่อไปนี้เป็นชื่อนักรบที่ดาวิดทรงมีอยู่คือโยเชบบัสเชเบธ ตระกูลทัคโมนี เป็นหัวหน้าของคนทั้งสามนั้น เขาเหวี่ยงหอกเข้าแทงคน 800 คนซึ่งเขาได้ฆ่าเสียในครั้งเดียว 9ในจำนวนนักรบสามคน คนที่รองคนนั้นมาคือเอเลอาซาร์บุตรโดโด ผู้เป็นบุตรของอาโหอาห์ ท่านอยู่กับดาวิด ตั้งแต่ครั้งที่พวกเขาพูดหยามพวกฟีลิสเตียซึ่งชุมนุมกันที่นั่นเพื่อทำสงคราม และคนอิสราเอลก็ถอยทัพ 10ท่านลุกขึ้นฆ่าฟันพวกฟีลิสเตีย จนมือของท่านเป็นเหน็บแข็งติดดาบ ในวันนั้นพระยาห์เวห์ทรงทำให้ได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง พวกทหารก็กลับตามท่านมา เพื่อปลดข้าวของจากผู้ที่ถูกฆ่าตายเท่านั้น 11รองเขามาคือชัมมาห์บุตรอาเกชาวฮาราร์ พวกฟีลิสเตียมาชุมนุมกันอยู่ที่เลฮี เป็นที่ที่มีพื้นดินผืนหนึ่งมีถั่วแดงเต็มไปหมด พวกทหารก็หนีไปต่อหน้าพวกฟีลิสเตีย 12แต่ท่านยืนมั่นอยู่ในผืนดินผืนนั้น และป้องกันผืนดินนั้นไว้ และฆ่าฟันพวกฟีลิสเตีย และพระยาห์เวห์ทรงทำให้มีชัยชนะอย่างใหญ่หลวง 13ในพวกทหารเอกสามสิบคนนั้น มี 3 คนที่ลงมาหาดาวิดที่ถ้ำอดุลลัมในฤดูเกี่ยวข้าว มีพวกฟีลิสเตียกองหนึ่งตั้งค่ายอยู่ในหุบเขาเรฟาอิม 14คราวนั้นดาวิดประทับในที่กำบังเข้มแข็ง และทหารประจำการของพวกฟีลิสเตียก็อยู่ที่เบธเลเฮม 15ดาวิดตรัสด้วยความปรารถนาว่า "ใครหนอจะส่งน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมที่อยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่มได้" 16วีรบุรุษสามคนนั้นก็แหกค่ายคนฟีลิสเตียเข้าไป ตักน้ำจากบ่อเบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมือง และนำมาถวายแก่ดาวิด แต่ดาวิดไม่ทรงยอมดื่มน้ำนั้น แต่พระองค์ทรงเทน้ำนั้นถวายแด่พระยาห์เวห์ 17และตรัสว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์ ซึ่งข้าพระองค์จะทำเช่นนี้ ก็ขอให้ห่างไกลจากข้าพระองค์ ที่จะดื่มโลหิตของบรรดาผู้ไปด้วยการเสี่ยงชีวิตของพวกเขาหรือ?" พระองค์จึงไม่ทรงยอมดื่ม นักรบทั้งสามได้ทำสิ่งเหล่านี้ 18อาบีชัยน้องชายของโยอาบบุตรนางเศรุยาห์ เป็นหัวหน้าของทั้งสามสิบคนนั้น ท่านได้ยกหอกต่อสู้ทหาร 300 คน และฆ่าพวกเขา และมีชื่อเสียงดังวีรบุรุษสามคนนั้น 19ท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสามสิบคนนั้น~ฉะนั้นได้เป็นผู้บังคับบัญชาของพวกเขา แต่ท่านไม่มียศเท่ากับสามคนนั้น 20เบไนยาห์บุตรเยโฮยาดาเป็นคนเข้มแข็งแห่งเมืองขับเซเอล เป็นคนทำมหกิจหลายอย่าง ท่านฆ่าบุตรทั้งสองของอารีเอลแห่งโมอับ ท่านได้ลงไปฆ่าสิงโตในบ่อในวันที่หิมะตกด้วย 21ท่านฆ่าคนอียิปต์คนหนึ่งเป็นชายรูปงาม คนอียิปต์นั้นถือหอกอยู่ แต่เบไนยาห์ถือไม้เท้าลงไปหาเขาและแย่งเอาหอกมาจากมือของคนอียิปต์คนนั้น และฆ่าเขาตายด้วยหอกของเขาเอง 22เบไนยาห์บุตรเยโฮยาดาทำกิจเหล่านี้จึงมีชื่อเสียงดั่งนักรบสามคนนั้น 23ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังกว่าสามสิบคนนั้น แต่ท่านไม่มียศเท่ากับสามคนนั้น และดาวิดก็ทรงตั้งท่านให้เป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ 24ในสามสิบคนนั้น มีอาสาเฮลน้องชายของโยอาบ เอลฮานันบุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม 25ชัมมาห์ชาวเมืองฮาโรด เอลีคาชาวเมืองฮาโรด 26เฮเลสตระกูลเปเลท อิราบุตรอิกเขชชาวเมืองเทโคอา 27อาบีเยเซอร์ชาวเมืองอานาโธท เมบุนนัยตระกูลหุชาห์ 28ศัลโมนชาวอาโหอาห์ มาหะรัย ชาวเนโทฟาห์ 29เฮเลบบุตรบาอานาห์ชาวเนโทฟาห์ อิททัยบุตรรีบัยชาวกิเบอาห์แห่งคนเบนยามิน 30เบไนยาห์ชาวปิราโธน ฮิดดัยชาวลำธารกาอัช 31อาบีอัลโบนชาวอารบาห์ อัสมาเวทชาวบาฮูริม 32เอลียาบาชาวชาอัลโบน บรรดาบุตรชายของยาเชน โยนาธาน 33ชัมมาห์ชาวฮาราร์ อาหิอัมบุตรของชาราร์ชาวฮาราร์ 34เอลีเฟเลทบุตรอาหัสบัยชาวมาอาคาห์ เอลีอัมบุตรอาหิโธเฟลชาวกิโลห์ 35เฮสโรชาวคารเมล ปารัยชาวอารบี 36อิกาลบุตรนาธันชาวโศบาห์ บานีคนเผ่ากาด 37เศเลกคนอัมโมน นาหะรัยชาวเบเอโรท คนถือเครื่องอาวุธของโยอาบบุตรนางเศรุยาห์ 38อิราตระกูลอิทรี กาเรบตระกูลอิทรี 39อุรียาห์คนฮิตไทต์ รวมทั้งหมด 37 คน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\