อาโมส 1

1ถ้อยคำของอาโมสซึ่งเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้เลี้ยงแกะแห่งเมืองเทโคอา ซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับอิสราเอล ก่อนแผ่นดินไหว 2 ปี ในรัชกาลอุสซียาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์ และในรัชกาลเยโรโบอัม พระราชโอรสของโยอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอล 2ท่านกล่าวว่า "พระยาห์เวห์เปล่งพระสิงหนาทจากศิโยน และเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์จากเยรูซาเล็ม ลานหญ้าของผู้เลี้ยงแกะแห้งเฉา และยอดภูเขาคารเมลก็เหี่ยวแห้ง" 3พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า "เพราะการละเมิดของเมืองดามัสกัสครั้งแล้วครั้งเล่า เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะว่าพวกเขาได้นวดกิเลอาด ด้วยเลื่อนเหล็กสำหรับนวดข้าว 4ดังนั้น เราจะส่งไฟมาบนเรือนของฮาซาเอล และไฟนั้นจะกินบรรดาป้อมของเบนฮาดัด 5เราจะหักดาลประตูเมืองดามัสกัส และตัดชาวเมืองออกเสียจากหุบเขาอาเวน และผู้นั้นที่ถือคทาจากเบธเอเดน และประชาชนซีเรียจะต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังเมืองคีร์" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 6พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า "เพราะการละเมิดของเมืองกาซาครั้งแล้วครั้งเล่า เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะพวกเขากวาดประชาชนทั้งหมดไปเป็นเชลย เพื่อจะมอบให้แก่เอโดม 7ดังนั้น เราจะส่งไฟมาบนกำแพงเมืองกาซา และไฟจะกินบรรดาป้อมของเมืองนั้นเสีย 8เราจะตัดชาวเมืองออกเสียจากอัชโดด กับผู้นั้นที่ถือคทาออกเสียจากเมืองอัชเคโลน เราจะหันมือของเรากลับสู้เมืองเอโครน ชาวฟีลิสเตียที่เหลืออยู่จะพินาศ" พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 9พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า "เพราะการละเมิดของเมืองไทระครั้งแล้วครั้งเล่า เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะพวกเขาได้มอบประชาชนทั้งหมดให้แก่เอโดม และไม่ได้ระลึกถึงพันธสัญญาแห่งภราดรภาพ 10ดังนั้น เราจะส่งไฟมาบนกำแพงเมืองไทระ และไฟจะกินบรรดาป้อมของเมืองนั้นเสีย" 11พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า "เพราะการละเมิดของเอโดมครั้งแล้วครั้งเล่า เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขาได้ไล่ตามน้องของเขาด้วยดาบ และสลัดความสงสารทิ้งเสียสิ้น ความโกรธของเขาบั่นทอนอยู่ตลอดกาล และความพิโรธของเขาก็มีอยู่เป็นนิตย์ 12ดังนั้น เราจะส่งไฟมาบนเมืองเทมาน และไฟนั้นจะกินบรรดาป้อมของเมืองโบสราห์" 13พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า "เพราะการละเมิดของคนอัมโมนครั้งแล้วครั้งเล่า เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะว่าพวกเขาได้ผ่าท้องหญิงมีครรภ์ในกิเลอาด เพื่อจะขยายอาณาเขตของตน 14ดังนั้น เราจะก่อไฟขึ้นที่กำแพงเมืองรับบาห์ และไฟจะกินบรรดาป้อมของเมืองนั้นเสีย ท่ามกลางเสียงโห่ร้องในวันทำศึก ท่ามกลางพายุในวันมีพายุหมุน 15กษัตริย์ของเขาทั้งหลายจะตกไปเป็นเชลย ทั้งตัวกษัตริย์และพวกเจ้านายด้วย" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\