อาโมส 2

1พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า "เพราะการละเมิดของโมอับครั้งแล้วครั้งเล่า เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขาได้เผากระดูกของกษัตริย์เอโดมให้เป็นปูน 2ดังนั้น เราจะส่งไฟมาบนโมอับ และไฟนั้นจะกินบรรดาป้อมของเมืองเคริโอทเสีย และโมอับจะตายท่ามกลางเสียงอึงคะนึง ท่ามกลางเสียงโห่ร้องและเสียงเขาสัตว์ 3เราจะตัดผู้ครอบครองออกเสียจากท่ามกลางเมืองนั้น และจะฆ่าบรรดาเจ้านายของเมืองนั้นพร้อมกับผู้ครอบครองเสีย" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 4พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า "เพราะการละเมิดของยูดาห์ ครั้งแล้วครั้งเล่า เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะว่าพวกเขาปฏิเสธธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ และไม่ได้รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ และบรรดาพระเท็จของพวกเขาได้พาให้หลงเจิ่นไป ตามอย่างที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้ติดตามมาแล้ว 5ดังนั้น เราจะส่งไฟมาบนยูดาห์ และไฟนั้นจะกินบรรดาป้อมของกรุงเยรูซาเล็มเสีย" 6พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า "เพราะการละเมิดของอิสราเอล ครั้งแล้วครั้งเล่า เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะพวกเขาขายคนชอบธรรมเอาเงิน และขายคนขัดสนเอารองเท้าคู่เดียว 7เขาเหยียบย่ำศีรษะของคนจนลงไปคลุกฝุ่นที่พื้นดิน และผลักคนทุกข์ใจออกเสียจากทางเดินของเขา ทั้งพ่อทั้งลูกเข้าหาหญิงสาวคนเดียวกัน นามบริสุทธิ์ของเราจึงเป็นมลทิน 8พวกเขานอนข้างแท่นบูชาทุกแท่น บนเสื้อผ้าที่ยึดมาเป็นประกัน และในนิเวศแห่งพระเจ้าของเขา มีการดื่มเหล้าองุ่นซึ่งเอามาจากคนที่พวกเขาปรับ 9"เราเองได้ทำลายล้างคนอาโมไรต์ตรงหน้าพวกเขา แม้พวกนั้นจะมีส่วนสูงอย่างต้นสนสีดาร์ และแข็งแรงอย่างกับต้นโอ๊ก เราทำลายผลที่อยู่ด้านบน และรากที่อยู่ด้านล่างของเขาเสีย 10เราเองได้นำพวกเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ และนำเจ้าถึง 40 ปีในถิ่นทุรกันดาร เพื่อพวกเจ้าจะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินของคนอาโมไรต์ 11เราได้ตั้งบุตรชายบางคนของพวกเจ้าให้เป็นผู้เผยพระวจนะ และได้ตั้งชายหนุ่มบางคนให้เป็นพวกนาศีร์ โอ คนอิสราเอลเอ๋ย ไม่เป็นความจริงดังนี้หรือ? พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 12แต่เจ้าทั้งหลายได้ทำให้พวกนาศีร์ดื่มเหล้าองุ่น และบัญชาพวกผู้เผยพระวจนะ ว่า 'เจ้าอย่าเผยพระวจนะเลย' 13"นี่แน่ะ เราจะกดเจ้าลงไว้ในที่ของเจ้า เหมือนเกวียนที่เต็มด้วยฟ่อนข้าวกดยัดลง 14ผู้ที่รวดเร็วก็จะหนีไม่ทัน ผู้ที่แข็งแรงจะหมดกำลัง ผู้ที่เก่งกล้าจะช่วยชีวิตของตนก็ไม่ได้ 15ผู้ที่ถือคันธนูจะไม่ยืนยงอยู่ ผู้ที่วิ่งเร็วจะช่วยตัวเองไม่ได้ หรือผู้ที่ขี่ม้าก็ช่วยชีวิตของตนไม่ได้เหมือนกัน 16แม้แต่ผู้ที่มีใจห้าวหาญในหมู่ผู้ที่เก่งกล้า ในวันนั้นจะหนีไปแต่ตัวล่อนจ้อน" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\