อาโมส 4

1แม่โคทั้งหลายแห่งบาชานเอ๋ย จงฟังคำนี้เถิด คือผู้ที่อยู่บนภูเขาสะมาเรีย ผู้ที่บีบบังคับคนยากจนและขยี้คนขัดสน ผู้ที่กล่าวแก่สามีของตนว่า "เอามาซิ ฉันจะได้ดื่ม" 2พระยาห์เวห์องค์เจ้านายทรงปฏิญาณไว้ด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์ว่า "ดูเถิด วันเวลาก็มาถึงพวกเจ้าแล้ว เขาจะเอาขอเกี่ยวเจ้าไป คือทุกคนที่เป็นของเจ้า เขาก็จะเกี่ยวไปด้วยเบ็ด 3และเจ้าจะออกไปตามช่องกำแพง หญิงทุกคนจะออกไปตามช่องข้างหน้าตน และเจ้าจะถูกไล่ไปทางฮารโมน" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 4"จงมาที่เบธเอล มาทำการละเมิด มาที่กิลกาลซิ มาทำการละเมิดให้ทวีขึ้น จงนำเครื่องสัตวบูชาของเจ้ามาทุกเช้า และนำทศางค์ของเจ้ามาทุกสามวัน 5จงเผาขนมปังที่มีเชื้อเป็นเครื่องบูชาขอบพระคุณ และประกาศการถวายบูชาด้วยใจสมัคร จงโฆษณาเรื่องนี้ โอ คนอิสราเอลเอ๋ย พวกเจ้ารักที่จะทำอย่างนี้นี่นะ" พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 6"เราเองเป็นผู้ให้พวกเจ้าอดอยากในทุกเมือง และให้เจ้าขาดแคลนอาหารในทุกแห่ง กระนั้นพวกเจ้าก็ยังไม่กลับมาหาเรา" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 7"เราเองเป็นผู้ยับยั้งฝนไว้เสียจากเจ้าด้วย สามเดือนก่อนถึงฤดูเกี่ยว เราให้ฝนตกในเมืองหนึ่ง อีกเมืองหนึ่งไม่ให้ฝน นาแห่งหนึ่งมีฝนตก ส่วนนาที่ไม่มีฝนก็เหี่ยวแห้ง 8ดังนั้นชาวเมืองสองสามเมืองก็เดินโซเซไปหาอีกเมืองหนึ่ง เพื่อจะหาน้ำดื่ม แต่ไม่สิ้นกระหาย กระนั้น พวกเจ้าก็ยังไม่กลับมาหาเรา" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 9"เราโจมตีพืชผลของเจ้าด้วยโรคและเชื้อรา บรรดาไร่นาของเจ้า และสวนองุ่นของเจ้า ต้นมะเดื่อและต้นมะกอกของเจ้า ตั๊กแตนก็มากิน กระนั้น พวกเจ้าก็ยังไม่กลับมาหาเรา" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 10"เราให้โรคระบาดอย่างที่เกิดในอียิปต์มาเกิดท่ามกลางเจ้า เราประหารคนหนุ่มของเจ้าด้วยดาบ กับเอาม้าทั้งหลายของเจ้าไปเสีย และทำให้ความเน่าเหม็นที่ค่ายของเจ้าคลุ้งเข้าจมูกพวกเจ้า กระนั้น พวกเจ้าก็ยังไม่กลับมาหาเรา" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 11"เราคว่ำพวกเจ้าบางคน อย่างที่พระเจ้าคว่ำเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ เจ้าเหมือนดุ้นฟืนที่เขาหยิบออกมาจากกองไฟ กระนั้น พวกเจ้าก็ยังไม่กลับมาหาเรา" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 12"โอ อิสราเอลเอ๋ย เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำแก่เจ้าดังนี้ และเพราะเราจะต้องทำเช่นนี้แก่เจ้า โอ อิสราเอลเอ๋ย จงเตรียมตัวเพื่อจะเผชิญพระเจ้าของเจ้า" 13เพราะนี่แน่ะ พระองค์ผู้ทรงปั้นภูเขาและสร้างพายุ และทรงประกาศพระดำริของพระองค์แก่มนุษย์ ผู้ทรงให้เวลาเช้าเป็นค่ำมืด และทรงดำเนินบนที่สูงของพิภพ พระนามของพระองค์ คือ พระยาห์เวห์พระเจ้าจอมทัพ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\