อาโมส 7

1พระยาห์เวห์องค์เจ้านายทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้า นี่แน่ะ พระองค์ทรงสร้างตั๊กแตนว้าว่อน ในเวลาที่พืชรุ่นหลังเริ่มงอกขึ้นมา และนี่แน่ะ เป็นพืชรุ่นหลัง (หลังจากส่วนของกษัตริย์ได้เกี่ยวแล้ว) 2เมื่อตั๊กแตนกินพืชผักในแผ่นดินนั้นหมดแล้ว ข้าพเจ้าจึงว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย ขอทรงให้อภัย ยาโคบจะดำรงอยู่ได้อย่างไร? เขาเล็กนิดเดียว" 3เกี่ยวกับเรื่องนี้พระยาห์เวห์เปลี่ยนพระทัย พระยาห์เวห์ตรัสว่า "จะไม่เป็นไปอย่างนี้" 4พระยาห์เวห์องค์เจ้านายทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้า นี่แน่ะ พระยาห์เวห์องค์เจ้านายทรงเรียกให้มีการลงโทษด้วยไฟ และไฟได้เผาผลาญที่ลึกใต้พิภพและกินแผ่นดินเสีย 5ข้าพเจ้าจึงทูลว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย ขอทรงยับยั้งไว้ ยาโคบจะดำรงอยู่ได้อย่างไร? เขาเล็กนิดเดียว" 6เกี่ยวกับเรื่องนี้พระยาห์เวห์เปลี่ยนพระทัย พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่า "จะไม่เป็นไปอย่างนี้เช่นกัน" 7พระองค์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้า นี่แน่ะ องค์เจ้านายทรงยืนอยู่ข้างกำแพงที่สร้างโดยใช้สายดิ่ง มีสายดิ่งอยู่ในพระหัตถ์ 8และพระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "อาโมสเอ๋ย เจ้าเห็นอะไร?" และข้าพเจ้าทูลว่า "สายดิ่งเส้นหนึ่ง พระเจ้าข้า" แล้วองค์เจ้านายตรัสว่า "นี่แน่ะ เรากำลังเอาสายดิ่งวัด ท่ามกลางอิสราเอลประชากรของเรา เราจะไม่อภัยโทษเขาอีก 9บรรดาที่สูงของอิสอัคจะถูกทำให้ร้างเปล่า และสถานนมัสการทั้งหลายของอิสราเอลจะถูกทำลาย และเราจะถือดาบลุกขึ้นต่อสู้พงศ์พันธุ์เยโรโบอัม" 10แล้วอามาซิยาห์ปุโรหิตแห่งเบธเอลส่งคนไปยังเยโรโบอัมกษัตริย์แห่งอิสราเอล ทูลว่า "อาโมสได้คิดกบฏต่อพระองค์ในท่ามกลางพงศ์พันธุ์อิสราเอล ถ้อยคำทั้งหมดของเขาก็ทำลายบ้านเมือง 11เพราะอาโมสได้กล่าวดังนี้ว่า 'เยโรโบอัมจะสิ้นพระชนม์ด้วยดาบ และอิสราเอลจะตกเป็นเชลย ไกลจากแผ่นดินของเขา' " 12และอามาซิยาห์พูดกับอาโมสว่า "ท่านผู้ทำนาย ไปเสีย จงหนีไปยังแผ่นดินยูดาห์ ไปทำมาหากินที่นั่น และเผยพระวจนะที่นั่นเถิด 13อย่ามาเผยพระวจนะที่เบธเอลอีกเลย เพราะว่านี้เป็นสถานนมัสการของกษัตริย์ และเป็นพระวิหารของอาณาจักร" 14อาโมสจึงตอบอามาซิยาห์ว่า "ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะ หรือลูกของผู้เผยพระวจนะ ข้าพเจ้าเป็นคนเลี้ยงสัตว์ และเป็นคนดูแลสวนมะเดื่อ 15และพระยาห์เวห์ทรงนำข้าพเจ้าออกจากการติดตามฝูงแพะแกะ และตรัสกับข้าพเจ้าว่า 'ไปซิ จงเผยพระวจนะแก่อิสราเอลประชากรของเรา' 16บัดนี้ จงฟังพระวจนะของพระยาห์เวห์ ท่านกล่าวว่า 'อย่าเผยพระวจนะกล่าวโทษอิสราเอล และอย่าเทศนากล่าวโทษพงศ์พันธุ์อิสอัค' 17เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์จึงตรัสดังนี้ว่า 'ภรรยาของท่านจะเป็นหญิงโสเภณีที่ในเมือง บุตรชายหญิงของท่านจะล้มตายด้วยดาบ และที่ดินของท่าน เขาจะแบ่งสันปันส่วนโดยใช้เชือกวัด ตัวท่านเองจะสิ้นชีวิตในแผ่นดินที่เป็นมลทิน และอิสราเอลจะต้องตกเป็นเชลย ไกลจากแผ่นดินของตนอย่างแน่นอน' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\