อาโมส 9

1ข้าพเจ้าเห็นองค์เจ้านายทรงยืนอยู่ข้างแท่นบูชา และพระองค์ตรัสว่า "จงตีที่หัวเสาเพื่อให้ธรณีประตูหวั่นไหว และจงหักมันเป็นชิ้นๆ ให้ตกใส่ศีรษะของประชาชนทั้งหมด คนที่ยังเหลืออยู่ เราจะสังหารเสียด้วยดาบ จะไม่มีใครหนีไปได้เลย จะไม่รอดไปได้สักคนเดียว 2"แม้ว่าเขาจะขุดไปถึงแดนคนตาย มือของเราจะจับเขาขึ้นมาจากที่นั่น แม้ว่าเขาจะปีนไปถึงฟ้าสวรรค์ เราจะดึงเขาลงมาจากที่นั่น 3แม้ว่าเขาจะซ่อนตัวที่ยอดเขาคารเมล เราจะค้นหาเขาที่นั่น แล้วจับเขามา แม้ว่าเขาจะหลบซ่อนที่ก้นทะเลให้พ้นตาเรา เราจะบัญชางูที่นั่นและมันจะกัดเขา 4แม้ว่าเขาจะตกเป็นเชลยต่อหน้าศัตรู เราจะบัญชาดาบที่นั่นและมันจะฆ่าเขาเสีย เราจะจ้องมองเขาอยู่ เป็นการมองร้าย ไม่ใช่มองดี" 5พระยาห์เวห์องค์เจ้านายผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระองค์ผู้ทรงแตะต้องแผ่นดินโลกและมันก็ละลายไป และทุกคนที่อาศัยในนั้นก็ไว้ทุกข์ และแผ่นดินนั้นทั้งหมดก็ยกตัวขึ้นมาอย่างแม่น้ำไนล์ และยุบลงอีก เหมือนแม่น้ำไนล์แห่งอียิปต์ 6ผู้ทรงสร้างห้องชั้นบนไว้ในสวรรค์ และตั้งฟ้าครอบไว้ที่พื้นโลก ผู้ทรงเรียกน้ำทะเลมา แล้วเทน้ำนั้นบนพื้นโลก พระนามของพระองค์คือ พระยาห์เวห์ 7พระยาห์เวห์ตรัสว่า "โอ คนอิสราเอลเอ๋ย สำหรับเรา เจ้าเป็นเหมือนคนคูชไม่ใช่หรือ? เราได้พาอิสราเอลขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ไม่ใช่หรือ? และพาคนฟีลิสเตียมาจากคัฟโทร์ไม่ใช่หรือ? และพาคนซีเรียมาจากคีร์ไม่ใช่หรือ? 8นี่แน่ะ พระเนตรของพระยาห์เวห์องค์เจ้านายจับอยู่ที่อาณาจักรอันบาปหนา และเราจะทำลายมันเสียจากพื้นโลก แต่เราจะไม่ทำลายพงศ์พันธุ์ยาโคบให้สิ้นทีเดียว" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 9"เพราะว่า นี่แน่ะ เราจะบัญชา และเขย่าพงศ์พันธุ์อิสราเอลท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย อย่างกับเขย่าตะแกรง แต่ไม่มีหินสักก้อนเดียวที่ตกลงถึงดิน 10คนบาปทั้งปวงในประชากรของเราจะตายด้วยดาบ คือผู้ที่กล่าวว่า 'หายนะจะตามไม่ทัน และจะไม่พบเรา' 11"ในวันนั้น เราจะยกเรือนของดาวิดที่ล้มลงแล้วนั้น ตั้งขึ้นใหม่ และซ่อมส่วนต่างๆ ที่ชำรุด และยกที่ปรักหักพังขึ้น และสร้างใหม่อย่างในสมัยโบราณ 12เพื่ออิสราเอลจะได้ยึดกรรมสิทธิ์คนที่เหลืออยู่ของเอโดม และของประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งเขาเรียกด้วยนามของเรา" พระยาห์เวห์ผู้ทรงทำการนี้ตรัสดังนี้แหละ 13พระยาห์เวห์ตรัสว่า "นี่แน่ะ วันเวลาจะมาถึง เมื่อคนที่ไถจะทันคนที่เกี่ยว และคนที่ย่ำผลองุ่นจะทันคนที่หว่านเมล็ดองุ่น จะมีน้ำองุ่นหยดจากภูเขา เนินเขาทั้งสิ้นจะมีน้ำองุ่นไหลลงมา 14เราจะให้อิสราเอลประชากรของเรากลับสู่สภาพเดิม เขาจะสร้างเมืองที่พังนั้นขึ้นใหม่และเข้าอาศัยอยู่ เขาจะปลูกสวนองุ่นและดื่มเหล้าองุ่นนั้น เขาจะทำสวนผลไม้และรับประทานผลของมัน 15เราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดินของเขา เขาจะไม่ถูกถอนออกไปจากแผ่นดินซึ่งเราได้มอบให้แก่เขาอีกเลย" พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้แหละ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\