เฉลยธรรมบัญญัติ 27

1โมเสสและพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลได้บัญชาประชาชนว่า "จงรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้ 2ในวันที่พวกท่านจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าสู่แผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน จงตั้งศิลาก้อนใหญ่หลายก้อนขึ้น และเอาปูนโบกเสีย 3แล้วท่านจงเขียนทุกถ้อยคำของธรรมบัญญัตินี้ไว้บนนั้น เมื่อท่านข้ามไปเพื่อเข้าแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน คือแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ ดังที่พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญาไว้กับท่าน 4และเมื่อท่านข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปแล้ว จงตั้งศิลาเหล่านี้บนภูเขาเอบาลตามที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ แล้วจงโบกเสียด้วยปูน 5และจงสร้างแท่นบูชาแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านที่นั่น เป็นแท่นศิลา อย่าใช้เครื่องมือเหล็กสกัดศิลาเหล่านั้น 6จงสร้างแท่นบูชาแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านด้วยศิลาที่ไม่ต้องตกแต่ง และจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบนแท่นนั้นแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน 7และจงถวายศานติบูชา และรับประทานเสียที่นั่น และจงยินดีเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน 8และจงจารึกทุกถ้อยคำของธรรมบัญญัตินี้บนศิลานั้นอย่างชัดเจน" 9โมเสสและปุโรหิตคนเลวีได้กล่าวแก่คนอิสราเอลทั้งสิ้นว่า "โอ อิสราเอล จงเงียบและฟัง วันนี้ท่านได้มาเป็นประชากรของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน 10เพราะฉะนั้นท่านจงเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้" 11ในวันนั้นโมเสสกำชับประชาชนว่า 12"เมื่อพวกท่านยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนั้นแล้ว ให้คนเหล่านี้ยืนบนภูเขาเกริซิม กล่าวคำอวยพรแก่ประชาชน คือสิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ โยเซฟ และเบนยามิน 13และให้คนเหล่านี้ยืนแช่งอยู่บนภูเขาเอบาลคือ รูเบน กาด อาเชอร์ เศบูลุน ดาน และนัฟทาลี 14และให้คนเลวีกล่าวประกาศแก่อิสราเอลทั้งสิ้นด้วยเสียงดังว่า 15"~'ผู้ที่ทำรูปเคารพเป็นรูปสลักหรือรูปหล่อ ซึ่งเป็นสิ่งพึงรังเกียจแด่พระยาห์เวห์ เป็นสิ่งที่ทำด้วยฝีมือช่าง และตั้งไว้อย่างลับๆ จะถูกสาปแช่ง' และให้ประชาชนทั้งปวงตอบและกล่าวว่า 'อาเมน' 16"~'ผู้ที่หมิ่นประมาทบิดาของตนหรือมารดาของตนจะถูกสาปแช่ง' และให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า 'อาเมน' 17"~'ผู้ที่ย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้านจะถูกสาปแช่ง' และให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า 'อาเมน' 18"~'ผู้ที่ทำให้คนตาบอดหลงทางจะถูกสาปแช่ง' และให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า 'อาเมน' 19"~'ผู้ที่ทำให้เสียความยุติธรรมอันควรได้แก่คนต่างด้าว ลูกกำพร้า และแม่ม่ายจะถูกสาปแช่ง' และให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า 'อาเมน' 20"~'ผู้ที่นอนกับภรรยาของบิดาตนจะถูกสาปแช่ง เพราะเขาได้เปิดผ้าของบิดา' และให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า 'อาเมน' 21"~'ผู้ที่สมสู่กับสัตว์เดียรัจฉานชนิดใดๆ ก็ตามจะถูกสาปแช่ง' และให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า 'อาเมน' 22"~'ผู้ที่นอนกับพี่สาวหรือน้องสาว จะเป็นบุตรสาวของบิดา หรือบุตรสาวของมารดาของตนก็ตาม จะถูกสาปแช่ง' และให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า 'อาเมน' 23"~'ผู้ที่นอนกับแม่ยายของตนจะถูกสาปแช่ง' และให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า 'อาเมน' 24"~'ผู้ที่ฆ่าเพื่อนบ้านของตนอย่างลับๆ จะถูกสาปแช่ง' และให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า 'อาเมน' 25"~'ผู้ที่รับสินบนให้ฆ่าบุคคลที่ไม่ได้ทำผิดจะถูกสาปแช่ง' และให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า 'อาเมน' 26"~'ผู้ที่ไม่รักษาถ้อยคำแห่งธรรมบัญญัตินี้โดยการทำตามจะถูกสาปแช่ง' และให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า 'อาเมน'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\