เฉลยธรรมบัญญัติ 33

1นี่คือพรซึ่งโมเสสคนของพระเจ้าได้อวยพรแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอลก่อนที่ท่านสิ้นชีวิต 2ท่านกล่าวว่า พระยาห์เวห์เสด็จจากซีนาย และทรงลุกขึ้นจากเสอีร์เสด็จมายังเขาทั้งหลาย พระองค์ทรงทอแสงจากภูเขาปาราน พระองค์เสด็จมากับผู้บริสุทธิ์นับหมื่น ที่พระหัตถ์เบื้องขวามีไฟเป็นพระธรรมแก่เขา 3แท้จริง พระองค์ทรงรักชนชาติทั้งหลาย วิสุทธิชนทั้งสิ้นของพระองค์ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และเขาทั้งหลายกราบลงที่พระบาทของพระองค์ รับพระดำรัสของพระองค์ 4โมเสสบัญชาธรรมบัญญัติไว้แก่เรา เป็นกรรมสิทธิ์ของชุมนุมชนยาโคบ 5พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในเยชูรูน เมื่อหัวหน้าชนชาติชุมนุมกัน เมื่อคนอิสราเอลทุกเผ่ารวมกัน 6"ขอให้รูเบนดำรงชีวิตอยู่ อย่าให้ตาย หรือให้ผู้คนของเขามีจำนวนน้อย" 7ท่านกล่าวถึงยูดาห์ดังนี้ว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงสดับเสียงของยูดาห์ ขอทรงนำเขามาอยู่กับชนชาติของเขา มือของเขาได้ต่อสู้เพื่อตนเอง และพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากเหล่าศัตรูของเขา" 8ท่านกล่าวถึงเลวีว่า "ทูมมิมและอูริมของพระองค์ อยู่กับผู้จงรักภักดีของพระองค์ ผู้ที่พระองค์ทรงทดลองแล้วที่ตำบลมัสสาห์ ผู้ที่พระองค์ได้ทรงต่อสู้แล้วที่น้ำแห่งเมรีบาห์ 9ผู้กล่าวถึงบิดามารดาของตนว่า 'ข้าพเจ้าไม่คำนึงถึงเขาแล้ว' เขาไม่ยอมรับพี่น้องของเขา และไม่รู้จักลูกของตน เพราะเขาปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ และรักษาพันธสัญญาของพระองค์ 10เขาทั้งหลายจะสอนกฎหมายของพระองค์แก่ยาโคบ และสอนธรรมบัญญัติแก่อิสราเอล เขาจะวางเครื่องหอมเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบนแท่นบูชาของพระองค์ 11ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงอวยพรทรัพย์สินของเขา และพอพระทัยการงานที่มือเขาทำ ขอทรงโบยตีบั้นเอวของศัตรูที่ลุกขึ้นต่อสู้เขา คือผู้ที่เกลียดชังเขา อย่าให้ลุกขึ้นได้อีก" 12ท่านกล่าวเรื่องเบนยามินว่า "ผู้เป็นที่รักของพระยาห์เวห์ จะอาศัยอยู่กับพระองค์อย่างปลอดภัย พระองค์ทรงปกป้องเขาไว้วันยังค่ำ และทรงประทับอยู่ระหว่างบ่าของเขา" 13และท่านกล่าวถึงโยเซฟว่า "ขอให้แผ่นดินของเขาได้รับพระพรจากพระยาห์เวห์ ให้ได้รับของล้ำค่าจากฟ้าสวรรค์ จากน้ำค้าง และจากบาดาลซึ่งหมอบอยู่เบื้องล่าง 14ให้ได้รับผลล้ำค่าของดวงอาทิตย์ และผลล้ำค่าที่ได้จากดวงจันทร์ 15พร้อมกับผลงามที่สุดจากภูเขาดึกดำบรรพ์ และผลล้ำค่าจากเนินเขานิรันดร์ 16และผลล้ำค่าของพิภพและสิ่งที่เต็มอยู่ในนั้น และพระกรุณาคุณของพระองค์ผู้ประทับที่พุ่มไม้ ขอให้สิ่งเหล่านี้ลงมาเหนือศีรษะของโยเซฟ และเหนือกระหม่อมของผู้ที่เป็นเจ้านายของพี่น้องของตน 17ลูกโคหัวปีของเขาเป็นศักดิ์ศรีของเขา เขาของเขาเหมือนเขาวัวกระทิง และด้วยเขานั้น เขาจะดันชนชาติทั้งหลายออกไปจนสุดปลายพิภพ คือคนเอฟราอิมนับหมื่น และคนมนัสเสห์นับพัน" 18ท่านกล่าวถึงเศบูลุนว่า "เศบูลุนเอ๋ย จงยินดีเมื่อท่านออกไป และอิสสาคาร์เอ๋ย จงยินดีในเต็นท์ของตน 19เขาจะเรียกชนชาติทั้งหลายมาที่ภูเขา และถวายเครื่องบูชาอันชอบธรรมที่นั่น เพราะเขาจะได้ดูดซับความอุดมจากทะเล และได้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทราย" 20ท่านกล่าวถึงกาดว่า "สาธุการแด่พระองค์ผู้ทรงขยายกาด กาดหมอบอยู่เหมือนสิงโต เขาทึ้งแขนและกระหม่อมด้วย 21เขาเลือกส่วนดีที่สุดเป็นของตน เพราะนั่นคือส่วนที่สงวนไว้สำหรับผู้บังคับบัญชา และเขามากับพวกหัวหน้าของชนชาติ เขาได้ทำตามความชอบธรรมของพระยาห์เวห์ และตามกฎหมายซึ่งมีต่ออิสราเอล" 22และท่านกล่าวถึงดานว่า "ดานเป็นลูกสิงโต ที่กระโจนมาจากเมืองบาชาน" 23และท่านกล่าวถึงนัฟทาลีว่า "โอ นัฟทาลี ผู้อิ่มด้วยพระกรุณา และเต็มด้วยพระพรของพระยาห์เวห์ จงยึดครองทางตะวันตกและทางใต้" 24และท่านกล่าวถึงอาเชอร์ว่า "อาเชอร์ได้รับพระพรจากบุตรทั้งหลาย ขอให้เขาเป็นที่โปรดปรานของพี่น้องของเขา และให้เขาจุ่มเท้าเขาลงในน้ำมัน 25กลอนประตูของท่านจะเป็นเหล็กและทองเหลือง ขอให้กำลังของท่านคงอยู่ตลอดวันคืนของท่าน 26"ไม่มีผู้ใดเหมือนพระเจ้าของเยชูรูน พระองค์เสด็จมาจากฟ้าสวรรค์เพื่อช่วยท่าน เสด็จมาบนเมฆด้วยความสูงส่งของพระองค์ 27พระเจ้าผู้ดำรงเป็นนิตย์เป็นที่อาศัยของท่าน และพระกรนิรันดร์รองรับท่านอยู่ พระองค์ทรงผลักศัตรูให้ออกไปพ้นหน้าท่าน และตรัสว่า จงทำลายเสีย 28ดังนั้น อิสราเอลจึงอยู่อย่างปลอดภัย น้ำพุของยาโคบอยู่ตามลำพัง ในแผ่นดินที่มีข้าวและเหล้าองุ่นให้ ท้องฟ้าของพระองค์โปรยน้ำค้างลงมาด้วย 29โอ อิสราเอล ใครจะเหมือนท่านผู้ได้รับพระพร? เป็นชนชาติที่รอดมาโดยพระยาห์เวห์ เป็นโล่ช่วยท่าน เป็นดาบชัยของท่าน ศัตรูจะสยบต่อท่าน ท่านจะเหยียบย่ำไปบนที่สูงของเขา"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\